Intermediairs opnieuw zeer tevreden over uitvaartverzekeraars

Eind 2019 heeft Ipsos opnieuw het jaarlijkse onderzoek gehouden onder intermediairs om de tevredenheid over de uitvaartverzekeraars te peilen. Het hoge niveau van de vorige meting, die de hoogste tevredenheid ooit liet zien, is lichtjes gedaald (van 7,8 naar 7,6 gemiddeld). Opnieuw gaven de deelnemende intermediairs Monuta de hoogste waarderingscijfers, al is deze eerste plaats nu gedeeld met Ardanta.

Schrijver(s)
  • Patrick van den Bos
Get in touch

Het belang van het intermediair bij het adviseren en afsluiten van uitvaartverzekeringen blijft groot. Nog steeds zien we (in de TOF Tracker-onderzoeken) dat ongeveer een kwart van de uitvaartverzekeringen via het intermediair wordt afgesloten.

Uitvaartverzekering

 

Yarden in zwaar weer

Het meest opvallende is de teruggang van Yarden in de waardering door het intermediair. Na een hevige opleving in 2018, waarbij met name het vernieuwde productaanbod werd gewaardeerd, volgt nu een sterk lagere waardering. De zware financiële problemen waarin Yarden terecht dreigde te komen, blijken ook (logischerwijs) zijn weerklank te vinden in de waardering van de dienstverlening door intermediairs. Na de 7,9 van 2018 komt de gemiddelde waardering van de intermediairs nu niet verder dan een 6,7. Wat het voornemen om samen te gaan met DELA voor effect zal hebben op de waardering van de dienstverlening, zullen we bij de volgende meting eind 2020 kunnen constateren.


Monuta zeer stabiel hoog gewaardeerd

De dienstverlening van Monuta is opnieuw de beste, voor de 5e maal op rij inmiddels, ook in 2015 werden zij namelijk het best gewaardeerd. Met name is de waardering hoog voor de mensen waarmee wordt samengewerkt, de binnendienst ontvangt gemiddeld een 8,4 en de buitendienst een 8,5 van de intermediairs.
 

Ardanta wordt jaar op jaar hoger gewaardeerd

Inmiddels is de waardering vanuit intermediairs voor de samenwerking met Ardanta zo hoog, dat ze in 2019 de (gedeelde) eerste plaats hebben bereikt, met een gemiddelde van een 8,0. Tevredenheid over het productaanbod laat een stijging zien en ook een opvallend resultaat is dat 96% van de intermediairs die samenwerken met Ardanta (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buitendienst.


Over de gehele linie positieve waardering, maar toch ook ruimte voor verbetering

Administratieve processen zijn op orde, productaanbod wordt gewaardeerd en ook de digitale ondersteuning stemt tot tevredenheid. Toch zijn er ook nog wel verbeterpunten voor vrijwel alle uitvaartverzekeraars waar te nemen. Die bevinden zich vooral op het gebied van de marketing ondersteuning, de extra-netten en de communicatie van de verzekeraar naar de intermediairs. 


Overgrote deel van intermediairs blijft komende 5 jaar adviseren én bemiddelen

Intermediairs geven massaal aan dat alleen adviseren of alleen bemiddelen geen toekomstbeeld is over vijf jaar voor hen. Ze willen de klant ook in de toekomst totaal blijven ontzorgen. Daarmee zal de rol van het intermediair voor het afsluiten van nieuwe uitvaartverzekeringen belangrijk zijn. 

Uitvaartverzekering


 

Schrijver(s)
  • Patrick van den Bos

Maatschappij