Peiling: Boerenprotesten | Inflatie | Gascrisis | Corona

In deze editie van de Ipsos Maatschappelijke Barometer (uitgevoerd tussen 26 en 29 augustus): sympathie voor de boerenprotesten blijft afnemen; gascrisis oplossen door winning uit Noordzee volgens Nederlanders betere oplossing dan winning uit Groningen; meer dan de helft van de Nederlanders heeft meer moeite om rond te komen door stijgende inflatie; en 3 op de 10 Nederlanders maken zich zorgen over een nieuwe corona-uitbraak.

Boerenprotesten: sympathie voor de boeren neemt verder af 

Waar in de Maatschappelijke Barometer van juli al te zien was dat de sympathie van de Nederlander ten aanzien van de boerenprotesten gedaald was, is de sympathie in de maand augustus verder afgenomen. 

Zo is nu bij bijna de helft van de Nederlanders (46%) de sympathie voor de boeren afgenomen door de boerenprotesten. Dat is een nipte stijging ten opzichte van juli (41%), maar een flinke toename ten opzichte van juni (28%), toen de boerenprotesten net waren begonnen.

Er is een vergelijkbaar patroon zichtbaar bij het aandeel Nederlanders dat vindt dat strenger opgetreden moet worden tegen de boerenprotesten door de politie. Waar eind juni nog maar een kwart (27%) voorstander was, is nu twee vijfde (41%) voorstander van strenger optreden. 

Wat wél stabiel is gebleven, is het aandeel Nederlanders dat vindt dat de Nederlandse overheid de stikstofproblematiek aan moet pakken. Net als in juni en juli vindt in augustus ongeveer de helft van de Nederlanders (52%) dat de stikstofproblematiek aangepakt moet worden.

Boerenprotesten

 

Inflatie: De helft van de Nederlanders (53%) heeft moeite met rondkomen door de stijgende inflatie 

Sinds april 2022 volgt Ipsos de perceptie van Nederlanders omtrent inflatie. De resultaten van augustus, vier maanden na de start van de eerste meting, laten zien dat de zorgen hierover zijn toegenomen. Zo heeft nu de helft van de Nederlanders (53%) meer moeite met rondkomen, waar in april twee op de vijf Nederlanders (42%) hier meer moeite mee hadden. Niet alleen Nederlanders met een laag inkomen hebben meer moeite met rondkomen (69%), dit geldt inmiddels ook voor de meerderheid van de middeninkomens (55%). 

Verder heeft bijna twee derde van de Nederlanders (62%) zijn uitgavenpatroon aangepast vanwege de stijgende inflatie. Dit is een stijging ten opzichte van juli, toen was dit nog 54%. Ook hier blijkt dat vooral de lage en middeninkomens geraakt worden: zo’n twee derde geeft aan hun uitgavenpatroon te hebben aangepast (laag: 69%, midden 65%). Dit wil echter niet zeggen dat Nederlanders met een hoog inkomen de dans ontspringen. De helft van hen (49%) heeft ook het uitgavenpatroon aangepast. 

De manier waarop Nederlanders hun uitgavenpatroon hebben aangepast, verschilt per inkomensgroep. Zo stellen twee op de drie lagere inkomens (69%) grote aankopen uit en bezuinigen lagere (51%) en middeninkomens (45%) vaker dan hogere inkomens (27%) op persoonlijke verzorging en/of kleren. 

Inflatie

 

Gascrisis: draagvlak voor Noordzeewinning het grootst

Door de invasie van Rusland in Oekraïne, wil de Europese Unie van het Russische gas af. Hierdoor zijn de afgelopen maanden de energieprijzen flink toegenomen, waardoor de overheid bijvoorbeeld voor de lagere inkomens al een extra energietoeslag heeft verleend. Nu de inflatie op recordhoogte is, rijst de vraag hoe Nederlanders nu kijken naar de gascrisis. 

Uit resultaten van de Maatschappelijke Barometer blijkt dat Nederland nog steeds achter de boycot van het Russische gas staan: zo’n twee op de vijf Nederlanders zijn voor een boycot, zelfs als dat leidt tot verdere prijsstijgingen; een vijfde van de Nederlanders is tegen een boycot van Russisch gas. 

Een mogelijkheid om de stijgende gasprijzen te drukken, is door gas te boren in Nederland. Eén van de opties is door gas te boren in de Noordzee, maar dit kan leiden tot schade van natuurgebieden. Desondanks zijn twee op de vijf Nederlanders (42%) voorstander van gaswinning uit de Noordzee. Een kwart van de Nederlanders (25%) vindt niet dat er gas gewonnen moet worden uit de Noordzee als dat eventueel kan leiden tot schade aan natuurgebieden. Het aandeel tegenstanders is hoger onder jongeren tot en met 34 jaar (37%). 

Een andere manier om in Nederland gas te winnen, is middels het boren naar gas in Groningen, waar op dit moment een parlementaire enquêtecommissie onderzoek naar doet. Over deze manier van gaswinnen zijn Nederlanders minder uitgesproken. Een derde (36%) is voorstander van gaswinning in Groningen, ook als dit kan leiden tot eventuele aardbevingen. Drie op de tien Nederlanders (30%) geven aan tegen dit plan te zijn.  

 

Corona: Bijna een derde van de Nederlanders maakt zich zorgen over een nieuwe corona-uitbraak

Vanaf september is het voor iedereen vanaf 12 jaar en ouder weer mogelijk om een herhaalprik tegen corona te halen, maar speelt corona nog wel in het hoofd van de Nederlander? 

Over zorgen van een nieuwe corona-uitbraak heerst verdeeldheid: enerzijds maakt een derde (36%) zich geen zorgen over een nieuwe corona-uitbraak, terwijl drie op de tien Nederlanders (30%) zich hier wel zorgen over maken. Onder ouderen (70+ jaar) geven bijna vier op de tien Nederlanders (39%) aan zich zorgen te maken, waar dit bij jongeren (18-34 jaar) een stuk lager ligt (24%).

Ondanks de verdeeldheid over de zorgen, lijkt een meerderheid van de Nederlanders (55%) de herhaalprik te willen halen. Ook hier speelt leeftijd een rol. Acht op de tien 70+’ers (84%) zijn (waarschijnlijk) van plan om de herhaalprik te halen, terwijl slechts een derde van de Nederlanders tot en met 34 jaar (36%) interesse heeft in de herhaalprik.

 

Lees hier alle edities van de Maatschappelijke Barometer.

 

Onderzoeksverantwoording
Deze Ipsos Maatschappelijke Barometer is gebaseerd op online onderzoek onder een representatieve steekproef van 1.007 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van vrijdag 26 augustus t/m maandag 29 augustus 2022.

Meer inzichten over Publieke Sector

Maatschappij