Update van ipsos over Covid-19

Ons land is al een tijdje in de ban van het coronavirus. De overheid heeft inmiddels diverse maatregelen aangekondigd, waar wij als Ipsos uiteraard in meegaan. We willen je graag laten weten wat de mogelijke effecten zijn van de maatregelen op de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners.

xxx

 

Gezondheid en welzijn

Onze eerste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van de mensen, dus werken we net als veel andere bedrijven zoveel mogelijk vanuit huis en vragen we iedereen die zich enigszins ziek voelt om helemaal thuis te blijven. Wij bieden ondersteuning aan medewerkers die zorg dragen voor anderen. We vermijden het samenkomen in grotere groepen zoveel mogelijk, en zoeken naar online alternatieven voor persoonlijk contact.

 

xxx

 

Voortgang van de business

De voortgang van de business is onze tweede zorg. We willen zoveel als mogelijk de voortgang van alle onderzoeken waarborgen. Zolang de gezondheid van klanten, medewerkers en respondenten niet in gevaar komt laten we de business doorgaan. We zijn een full-service bureau dus we hebben verschillende maatregelen voor de verschillende soorten onderzoek. Voor kwalitatief en face to face kwantitatief onderzoek zetten wij onze digitale alternatieven in. Slechts in een beperkt aantal gevallen zullen we uitstel adviseren. Voor telefonisch onderzoek werken de interviewers zo veel mogelijk vanuit huis. Online onderzoek kan in deze tijd normaalgesproken doorgaan. Door moderne communicatiemiddelen zijn we goed bereikbaar, telefonisch en per e-mail. En we zetten Skype, Teams of Zoom in voor overleg met meerdere deelnemers.

 

xxx

 

De gevolgen voor onderzoek

De vraag is natuurlijk ook in hoeverre in deze tijd van crisis de resultaten van onderzoek mogelijk afwijken van andere tijden. Het standpunt van Ipsos is dat we veel onderzoek gewoon kunnen uitvoeren, met aangepaste methodes. Uitgangspunt is dat we per onderzoek met elkaar kijken wat de juiste aanpak is en of door veranderd consumentengedrag uitstel eventueel verstandig is. Dat kan per categorie, onderwerp en doelgroep verschillen. Voor de gevolgen voor een specifiek project vragen we je dan ook om contact op te nemen met onze onderzoekers. Zij kunnen je verder helpen.
Ipsos doet dagelijks wereldwijd onderzoek naar de impact van het coronavirus. We zullen deze informatie uiteraard met je delen, zodat deze gebruikt kan worden bij het nemen van eventuele beslissingen over jullie diensten of merken. We hebben een website ingericht waar wij al ons onderzoek en al onze inzichten over de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan samenbrengen.
We weten inmiddels dat de situatie met de dag kan veranderen. Wij passen ons beleid aan zodra de richtlijnen wijzigen. Voor regelmatige updates over ons beleid verwijzen we naar deze website.