Adaptácia testovania produktov v náročných časoch

Buďte bezkontaktní, využívajte technológie, buďte sociálni.

ProduktCOVID-19 ovplyvňuje zákazníkov, podnikanie a vlády bezprecedentným spôsbom. V dôsledku neustále rastúcej miery nezamestnanosti na hlavných trhoch a zníženej kúpnej sily obyvateľstva sa vyvíja nová hospodárska kríza. V časoch takejto neistoty môžu inteligentné opatrenia pomôcť spoločnostiam pripraviť sa na čas, keď sa svet začne zotavovať.

Práve teraz je čas zasdiť semienko budúceho úspechu produktov, najmä ak majú tieto produkty naplniť nové potreby a posilniť silné prepojenia so značkou.

Pretrvávajúci vývoj produktov a vyhodnocovanie sú pre udržanie vysokej úrovne spokojnosti a opakovaného nákupu dôležité. Avšak, používané metodológie testovania produktov sa musia prispôsobiť novej realite.

Aby sme pomohli podnikom rásť a posúvať sa vpred, testovanie výrobkov bude musieť:

  1. Byť bezkontaktné
  2. Využívať technológie
  3. Byť sociálne

Zistite viac o testovaní produktov

Nové služby