Innovation | Product Testing | Ipsos
Innovation

Testovanie produktov

OUR SOLUTIONS
Testovanie produktov umožňuje klientom dosiahnuť superiórny produkt pomocou inovácie a renovácie.

Poskytujeme ideálnu rovnováhu technickej striknosti s usmernením vedenia v rýchlom tempe, ktoré naši klienti potrebujú pre dosiahnutie superiority v ktorejkoľvek fáze životného cyklu produktu. Pre maximalizáciu vývoja vášho produktu využívame kombináciu rôznych zdrojov dát umelej a ľudskej inteligencie. Od počiatočných fáz odhaľovania potrieb spotrebiteľov, k vytváraniu a opakovaniu prototypov, cez ohodnocovanie výkonu produktu, vám Ipsos umožní úspešnosť produktu v každom štádiu. 


Ako najväčší svetový poradca v oblasti produktového testovania, ponúkame balík riešení založený na skutočných pohľadoch od skutočných spotrebiteľov. Slúži pre senzorickú optimalizáciu, hodnotenie kategórií, testovanie prototypov, prispôsobenie konceptu/produktu, konkurenčné porovnanie (benchmarking), overenie úspory nákladov, ale aj zlepšovanie kvality produktov.
 

Produktové testy musia byť v dnešnej dobe agilné, dostatočne ekonomicky efektívne a zároveň musia poskytovať potrebnú striknosť pri zachovaní istých štandardov a metodológie. S našimi unikátnymi nástrojmi pomáhame klientom po celom svete vytvárať úspešné podklady pre produktové testovanie.