Innovation | Product Testing | Ipsos
Innovation

Testovanie produktov

OUR SOLUTIONS
Dosiahnutie superiorného produktu pomocou inovácie a optimalizácie.

Pre dosiahnutie superiority v ktorejkoľvek fáze životného cyklu vášho produktu ponúkame optimálnu kombináciu technickej a metodologickej rigoróznosti a zároveň praktického prístupu. K dosiahnutiu cieľov produktového vývoja môžeme kombinovať dáta z rôznych zdrojov.

Ako najväčší svetový poradca v oblasti produktového testovania ponúkame balík riešení založený na skutočných insightoch od skutočných spotrebiteľov. Tá slúži pre senzorickú optimalizáciu vašich produktov, testovanie prototypov, konkurenčné porovnanie (benchmarking), overenie úspory nákladov, ale aj zlepšovanie kvality produktov.

Produktové testy v dnešnom svete musia byť agilné a dostatočne ekonomicky efektívne, viac-menej pri zachovaní istých štandardov a metodológie. S našimi unikátnymi nástrojmi pomáhame klientom po celom svete vytvárať úspešné protokoly pre produktové testovanie. Naším cieľom je neustále zlepšovať spôsob testovania v rôznych fázach životného cyklu výrobku.