Budovanie odolnosti reputácie pred krízou

Ako sa dá pripraviť na krízu, ktorá je nie je ako žiadna iná? Čo zjednocuje spoločnosti, ktoré ju prežijú a prosperujú? Jedna vec je istá - úloha podnikových komunikátorov sa pri budovaní odolnosti v roku 2020 dostala do centra pozornosti.

ResiliencePandémia COVID-19 je nepochybne jednou z najväčších kríz generácie. Organizácie rýchlo získali pochvalu za svoje reakcie na krízu, rýchle zapojenie sa do podpory zákazníkov, komunít, dodávateľov a ich zamestnancov.

Ďalšie organizácie v celom rade odvetví prispôsobili dodávateľské reťazce na podporu pracovníkov v prvej línii v boji proti vírusu. Niektoré organizácie však narušili svoju reputáciu a obchodnú hodnotu chybnými reakciami alebo expozíciou obchodných praktík, ktoré nedosahovali očakávania verejnosti.

S vývojom a pádom pandémie je pravdepodobné, že uvidíme ešte ďalšie podnikové krízy. Podnikové škandály však nikdy nemali od titulkov novín ďaleko. Dobre medializované krízy v priebehu posledných rokov vrhajú svetlo na to, čo vedie k úspešným riešeniam krízy, a na reakcie, ktoré ničia obchodnú hodnotu firiem.

Čo teda môžu organizácie urobiť, aby si vybudovali odolnosť vlastnej reputácie a chránili sa tak v čase krízy? V našom najnovšom článku sme identifikovali päť základných prvkov odolnosti reputácie, ktoré s vami radi nazdieľame.

Firmy