CEDMO Trends očami Ipsosu

Zistite viac o štúdii CEDMO venovanej sledovaniu postojov a názorov populácie k najrôznejším spoločenským témam, s primárnym zameraním na dezinformácie a hoaxy, informačné poruchy i hodnotenie demokracie na Slovensku.

Ipsos & CEDMO Trends: výsledky štúdie
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

"Medzinárodné multidisciplinárne výskumné pracovisko CEDMO (Central European Digital Media Observatory), ktoré vedie Karlova univerzita (ČR), Ipsos ako dodávateľ dát a analýz a Denník N ako mediálny partner s podporou Google predstavujú dlhodobý výskum realizovaný na Slovensku, ktorého cieľom je sledovať postoje a názory populácie k rôznym spoločenským témam, zameraných predovšetkým na dezinformácie a hoaxy, informačné poruchy, či hodnotenie demokracie na Slovensku." Jakub Hankovský

 

"V čase, kedy sme neustále obklopovaní a obklopované stále novými informáciami a správami je nesmierne dôležité vedieť rozlíšiť ich pravdivosť. Nezávislý multidisplinárny tím CEDMO si kladie za jeden zo svojich hlavných cieľov predovšetkým rozvoj mediálnej gramotnosti, ktorá je v tejto súvislosti kľúčová. Pristupuje k nej však komplexne, v kontexte širších súvislostí vzdelávacieho procesu, nielen ako k nástroju na boj proti dezinformáciám. Výsledkom tohto projektu budú opatrenia a odporúčania, ktorých cieľom bude zvyšovať klesajúcu dôveru v kľúčové inštitúcie a pomáhať spoločnosti na všetkých jej úrovniach lepšie odolávať čoraz silnejúcemu pôsobeniu nepravdivých a skreslených informácií." Paula Ivanková

Výsledky štúdie

O prieskume:

  • 1. vlna realizovaná 31. 8. až 8. 9. 2023
  • 2. vlna realizovaná 22. 9. až 1.10. 2023
  • Cieľová skupina: reprezentatívna populácia 16+
  • Spôsob výberu respondentov: kvótny výber
  • Metóda zberu: CAWI
  • Celková vzorka: 4476 respondentov (1. + 2. vlna)
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť