CSR & Reputation Research 2020

Pripravujeme ďalší ročník úspešnej štúdie CSR & Reputation Research. Nechajte si otestovať svoje CSR aktivity verejnosťou, aj expertami na problematiku spoločenskej zodpovednosti. Tento ročník prinášame niekoľko horúcich noviniek.

Spoločensky zodpovedné správanie je v posledných rokoch veľmi aktuálna téma v očiach slovenskej verejnosti, zároveň má veľký význam aj pre veľké firmy, nakoľko ich angažovanosť v určitých oblastiach spoločensky zodpovedného správania má dopad na hodnotenie ich celkovej reputácie. Navyše vnímanie reputácie firiem silno koreluje so záujmom o využití ich ponuky produktov či služieb.

Ipsos už od roku 2010 realizuje výskum CSR & Reputation Research, ktorý sa venuje téme spoločenskej zodpovednosti a reputácii veľkých firiem v Česku a od roku 2017 má kontinuitu aj na Slovensku.

Výskum prináša informácie o trendoch v oblasti spoločenskej zodpovednosti a ich dopadne na reputáciu firiem z pohľadu verejnosti, ale aj z pohľadu odborníkov.

Aj v tomto roku zachovávame nadväznosť na predchádzajúce ročníky, aby sme získali kontinuálny pohľad na kľúčové ukazovatele, ktoré monitorujú trend CSR všeobecne, ale aj vo vzťahu k veľkým firmám a korporáciám. V tohtoročnom výskume prichádzame s novinkami, ktoré základný výstup obohatia:

  • Sponzoring – jeho vnímanie vo vzťahu k CSR firiem a dopadu na ich reputáciu
  • Detailná analýza driverov reputácie – z hľadiska imidžových atribútov
  • Hĺbková kvalitatívna diskusia – pomocou Ipsos on-line chatovacej platformy, ktorá umožňuje hlbšie pochopiť asociácie so spoločenskou zodpovednosťou a ich význam pre verejnosť

Tento prieskum je jedinečný v tom, že všeobecnú časť prieskumu, kde skúmame reprezentatívny názor našej populácie, no i odborný názor CSR expertov, dopĺňa individuálna časť klienta, ktorá zahŕňa porovnanie s konkurenciou, testovanie CSR aktivít a tiež 2 vlastné otázky, ktoré si môžete do dotazníka doplniť.

Ak máte záujem dať si otestovať svoje aktivity spojené so spoločenskou zodpovednosťou, neváhajte nás kontaktovať.  

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spoločnosť