Customer Experience | Ipsos
Customer Experience

Customer Experience

OUR SOLUTIONS
Zaistenie návratnosti investícií do zákazníckej skúsenosti (customer experience, CX).

Zákaznícka skúsenosť je súhrnom všetkých interakcií zákazníka – či už individuálneho spotrebiteľa alebo B2B – s organizáciou, vrátane jeho celkovej skúsenosti so značkou ako takou. Je o postrehoch a skúsenostiach – minulých, súčasných aj budúcich zámeroch, je o emóciách aj praktických aspektoch – naprieč všetkými touchpointami a kanálmi. Prax ukazuje, že spoločnosti, ktoré správne pracujú so zákazníckou skúsenosťou, dosahujú aj finančné úspechy. CX je novým vojnovým poľom a jednou z top priorít každého CEO, aj napriek tomu tu však majú firmy veľké medzery a priestor pre zlepšenie.

Pomáhame našim klientom tieto výzvy zvládať tak, aby doručili zákaznícku skúsenosť, ktorá povedie k rastu zisku. Pomáhame spoločnostiam udržať si aktuálnych zákazníkov a zachrániť odchádzajúcich, pomáhame im zvyšovať nákupy zo strany zákazníkov, zvyšovať odporučenie značky a zlepšovať efektivitu. To všetko s cieľom dosiahnuť návratnosť investícií do CX.

Return on Customer Experience Investment (ROCXI)

Pomáhame spoločnostiam na všetkých stupňoch merania CX a s procesom jeho riadenia:

CX measurement and management process