Evolúcia spotrebiteľského správania v roku 2020

V meniacom sa svete sa retail potrebuje adaptovať, inak sa stane nerelevantným a nebude konkurencieschopným

Evolution of Shopper BehaviourĎalší vývoj digitálnych techológií a pokroky e-Commerce znamenajú, že spôsob, akým nakupujeme produkty a služby sa mení a vyvíja. Prostredie digitálneho obchodu ponúka nové príležitosti a mení bežnú dynamiku kamenných obchodov ako sa obchodníci snažia poskytnúť zákazníkom dokonalý onichannel nákupný zážitok.

V tejto štúdii sa zaoberáme piatimi zmenami, ktorými si momentálne svet obchodu prechádza a nástup nedávnych noviniek, akými sú napr. hlasom ovládané nakupovanie a sociálne nakupovanie.

  1. Komplexnosť výberu – rôznorodosť dnes ponúkaných produktov povzbudzuje spotrebiteľov v skracovaní rozhodovacieho procesu. Nakupovanie je procesom eliminácie možností, preto sa obchodníci musia zamýšľať nad tým, ako urobiť nákupný proces čo najintuitívnejším a najplynulejším.
  2. Pred nákupné rozhodovanie – čo si spotrebiteľ myslí o značke v značnej miere ovplyvňuje jeho nákupné rozhodovanie, takže sa značky musia snažiť zachovať si svoje charakteristické črty.
  3. Digitálna revolúcia – Keďže digitálne kontaktné body môžu narušiť alebo posilniť preferencie značky, je nevyhnutné mať správnu digitálnu prítomnosť a message.
  4. Zlomové modely e-Commerce – e-Commerce rastie a v súčasnosti predstavuje približne 14 % globálnych predajov. Nové spôsoby nakupovania sa vyvíjajú každý deň, zahŕňajúc sociálne siete, hlasom ovládané nástroje a vetvenie sa do služieb.
  5. Omnichannel – ako sa rozdiely medzi skutočným a digitálnym svetom sa stierajú, obchodníci potrebujú zákazníkom ponúkať bezproblémové riešenia, plynulosť sa stáva novou menou, ktorá ich môže odlíšiť

Viac informácií ohľadom Maloobchod

Spotrebiteľ a zákazník