Ipsos Consumer Sentiment Tracking

Nová Ipsos štúdia o náladách i obavách slovenských spotrebiteľov.

Ipsos Consumer Sentiment Tracking
Autor/Autori
  • Barbora Ostrozovicova PR Manager of Ipsos Slovakia
Get in touch

Táto štúdia je prvým výstupom z dlhodobého projektu Ipsos Consumer Sentiment Tracking.
Cieľom štúdie je poskytnúť pohlaď na to, ako spotrebitelia a spotrebiteľky na Slovensku vnímajú svoju finančnú situáciu v kontexte bezprecedentne vysokej inflácie.
Zvyšovanie cien je v tejto štúdii prepojené so skúmaním ďalších tém, ktorými sú ľudia na Slovensku znepokojení.
Údaje o pohľade spotrebiteľov porovnávame s dátami publikovanými Štatistickým úradom SR, Národnou  bankou Slovenska a taktiež s výsledkami prieskumov v iných krajinách.
Svoju pozornosť venujeme nielen vnímaniu súčasnej situácie, ale aj pohľadu spotrebiteľov na budúci vývoj.

 

O metodológii štúdie:


Ipsos Consumer Sentiment Tracking je kontinuálny výskum zamarený na spotrebné nálady obyvateľov na Slovensku.
Zber dát bude realizovaný na kvartálnej báze, prvá vlna bola realizovaná v poslednom septembrovom týždni 2022. 
Jeho výsledky sú reprezentatívne na on-line populáciu Slovenska vo veku 18 až 65 rokov na vzorke 1 000 respondentov.
Niektoré otázky nadväzujú na naše predchádzajúce kontinuálne výskumné štúdie a umožňujú tak sledovať strednodobé trendy.
 

Autor/Autori
  • Barbora Ostrozovicova PR Manager of Ipsos Slovakia

Spotrebiteľ a zákazník