Ipsos Encyklopédia

Voľne dostupná Ipsos Encyklopédia: kľúčové heslá a definície na jednom mieste.

Niekoľko desiatok odborníkov pre našich klientov a odbornú verejnosť neustále aktualizuje a rozširuje Ipsos Encyklopédiu, ktorá definuje a vysvetľuje kľúčové pojmy a koncepty používané v marketingovom prieskume, sociálnom prieskume, prieskume médií a reklamy, štatistiky a ďalších príbuzných oblastiach.
Oblasť prieskumu trhu je plná skratiek, starých „dobrých“ aj úplne nových termínov. Viete čo znamená napríklad LOI? Čo sa myslí, keď sa hovorí o Brand Purpose? Tušili ste, že existuje Net Easy Score?

Viac než 200 hesiel v anglickom jazyku nájdete TU.
 

Ipsos Encyklopédia

Spoločnosť