Ipsos Generations Report 2024: Sme pripravení na pokles populácie?

V 2. pokračovaní štúdie Ipsos Generations zistíte aj to, že väčšina ľudí nevie, do ktorej generácie patrí, aké príležitosti môžu značky premeškať ingnorovaním zrelej generácie dospelých i to prečo demografické zmeny už nie sú len politickým problémom. Je generácia Z prvou "globálnou generáciou"?

Ipsos Generations Report 2024: Sme pripravení na pokles populácie?
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch
  • Klesajúca miera rastu populácie výrazne ovplyvní pracovnú silu, plánovanie, dôchodkové systémy a hospodársky rast. 
    Baby boomers prevyšujú Gen Z v Číne, Japonsku, USA, EÚ, Kanade a UK.
  • Gen Z je pravdepodobne 1. skutočne globálnou generáciou, ktorá vykazuje jedinečný súbor charakteristík (regionálne a rodové odlišnosti).
  • Záleží na tom kde a kedy sme sa narodili.  Rozmanitosť kultúrneho a historického kontextu naprieč krajinami vedie k odchylkám v “kolektívnom” koncepte.
  • Generačné pojmy nie sú jasné všetkým. Zatiaľ čo 58 % Američanov počulo o generácii Z, v Číne je to iba 24 % a v Indii 8 %, a to aj napriek rozsiahlemu mediálnemu pokrytiu tejto vekovej skupiny.
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť