Ipsos sa spája s Maritz Mystery Shopping a Askiou

Ipsos s radosťou oznámuje nadobudnutie Mystery Shoppingu skupiny Maritz, jedného z najväčších poskytovateľov tejto služby v Severnej Amerike a zisk väčšinového podielu v Askii, poprednom poskytovateľovi prieskumných technológií pre oblasť prieskumu trhu, ktorý pôsobí na trhu viac ako 20 rokov.

MaritzS viac ako 150 zamestnancami fungoval Maritz Mystery Shopping v Severnej Amerike viac ako 35 rokov, a to najmä pre klientov v ropnom priemysle, automotive sektore a bankovníctve. Jeho výnos v roku 2019 prekročil niečo vyše 15 miliónov USD.

Všetci zamestnanci, členovia Shopperského panelu a klienti prejdú pod Ipsos od 31. januára 2020.

Tento obchod nasleduje neúnavný cieľ Ipsosu zodpovedať otázky klientov po celom svete a ambícia poskytovať služby Mystery Shoppingu globálne.

Didier Truchot, Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ipsosu povedal: „Tento obchod značne rozšíri ponuku Ipsos Mystery Shoppingových služieb, zlepší naše operačné schopnosti a skonsoliduje našich severoamerických a globálnych klientov. Je to dôkaz nášho záväzku naplniť potreby našich klientov, ktorí sa snažia o poskytovanie najlepšieho zákazníckeho servisu naprieč všetkými retailovými kanálmi. Vítame skúsených prieskumníkov, nových klientov a nové možnosti."

Mike Sinoway, generálny riaditeľ MaritzCX komentoval: „Veľmi sa tešíme na túto príležitosť pre rast ako súčasť Ipsosu. Príležitosť zhromažďovať zmysluplné informácie o zlepšovaní služieb je pri Mystery Shoppingu vyššia ako kedykoľvek predtým a budúcnosť vyzerá jasnejšie, keď sa naša sieť, technológie a zamestnanci spoja s lídrom na trhu, ktorý v tejto oblasti významne investuje."

AskiaAskia bola založená v roku 1996 Jérômom Sopockom a Patrickom Georgeom Lassalom. Ich výkonné nástroje na zhromažďovanie, analýzu, reporting a vizualizáciu online aj offline údajov sa tešia veľkému uznaniu u viac ako 150 klientov vrátane výskumných spoločností a firiem. Askia má pobočky vo Francúzsku, v Spojenom kráľovstve, v Nemecku a v USA, pričom sa jej ročný výnos pohybuje vo výške okolo 5 miliónov Eur.

Jérôm a Patrik sa budú aj naďalej podieľať na vedení spoločnosti a zabezpečovať služby najvyššej kvality pre existujúcich, i nových klientov.

Tento obchod prichádza po roku spolupráce na vývoji DIY riešení, ktoré poháňali Ipsos Digital, online prieskumnú platformu, ktorú Ipsos predstavil v Novembri 2019.

V Ipsose sa tešíme na pokrok a vývoj prieskumnej platformy budúcnosti, ktorá bude pokrývať potreby hlavného podnikania v oblasti prieskumov. Kombináciou talentov Askie a Ipsosu vytvoríme platformu, pri ktorej sa očakáva, že prekročí súčasné softvérové riešenia na súčasnom trhu a poskytne nové paradigmy odvetviu prieskumu trhu.

Dider Truchot povedal: „Čím viac sme spolupracovali s Askiou, tým viac sme si uvedomovali silu a hĺbku ich technológií a tým viac sme si vážili ľudí, s ktorými sme spolupracovali. Veľmi rýchlo sme pochopili, že prišla príležitosť nielen investovať do vytváraných riešení, ale aj do podnikania a to s benefitom pre Askiu, Ipsos a našich klientov."

Jérôm Sopock povedal: „Spojiť svoje sily so spoločnosťou, akou je Ipsos, je splnený sen. Boli sme ohúrení ich expertízou, prístupom a odhodlaním pomôcť nám vytvoriť novú generáciu prieskumnej platformy."

Spocko dodáva: „Budúcnosť dopytovania nie je lineárna alebo založená na vyhľadávaní. Či už si respondent zvolí ústnu, písomnú alebo vizuálnu možnosť odpovede – dôležitá je analýza a rozhodovací proces. Toto nám umožní instantné rozpoznanie zámeru, sentimentu a postoja. Výsledkom bude dynamická prezentácia spätnej väzby a manažment rozhovorov.

Viac informácií ohľadom Technológie a telekomunikácie

Nové služby