IPSOS UPDATE 2024 - MÁJ

Zem, plasty, politika… Ipsos Update pravdielne prináša sumár tých najnovších prieskumov a insightov o kľúčových témach od Ipsos tímov z celého sveta.

IPSOS UPDATE 2024 -  MÁJ
Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

V májovom vydaní sa pozrieme bližšie na veľkú štúdiu pri príležitosti Dňa Zeme, na to ako môžu značky pozitívne formovať očakávania a riadiť úspech prostredníctvom sily ESG či vnímanie regulácie jednorázových plastov. 

Deň Zeme 2024 – Vo štvrtom vydaní našej správy o Dni Zeme skúmame, ako sa menia postoje ku klimatickým zmenám, kto je zodpovedný za vedenie boja proti klimatickým zmenám a aké kroky sú ľudia ochotní podniknúť.

Sila spolupráce ESG a značky – Ako môžu majitelia značiek uchopiť  vplyv ESG aktivít? Zistite, ako iniciatívny ESG prístup značky ovplyvňuje hodnotu značky, túžbu po značke a cesty k výberu značky.

Jednorázové plasty – Jasná väčšina ľudí podporuje zákaz jednorazových plastov. Pokiaľ však ide o sankcie za porušenie pravidiel, verejná mienka nie je taká jednoznačná.

Značka Biden vs. Brand Trump – Využitím overených faktorov úspechu značky podľa Ipsosu – očakávania, kontext a empatia – analyzujeme, ako sú Brand Biden a Brand Trump vnímané ako politické značky.

Ako môže kontext inšpirovať rast značky – V tomto článku čerpáme insighty z nášho výskumu, aby sme zdôraznili nepopierateľný vplyv mikro a makro kontextov na formovanie spotrebiteľských rozhodnutí.

Barometer mobility – Zistenia 2. vydania Barometra mobility ukazujú rastúcu popularitu elektrických bicyklov.

India: Správa o udržateľnosti 2024 – Článok obsahuje klasifikáciu indických spotrebiteľov do piatich segmentov na základe toho, ako sa cítia a čo robia, pokiaľ ide o zmenu klímy.

Čo znepokojuje svet? – Aj keď sú životné náklady dlhodobo prioritou, zaznamenali sme určité zmiernenie úrovne obáv. Izrael už nie je krajinou, ktorej sa najintenzívnejšie dotýka vojenský konflikt.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Spoločnosť