Ipsos Update – Február 2019

Ekologické obaly ako nutnosť pre značky, „lead user“ inovácie, obavy zo spracovávania osobných údajov či analýza známej reklamy Gillette, to sú vybrané témy z aktuálneho Ipsos Update.

So zmenou správania a environmentálnych postojov spotrebiteľov je kladený stále väčší dôraz na ekologickú udržateľnosť produktových obalov. Štúdia The Third Moment of Truth ukazuje, že ekologicky udržateľné balenie už nepredstavuje pre značky možnú voľbu, ale nutnosť. Profitovať budú najviac tie značky, ktoré komunikujú svoje vedúce postavenie v oblasti ekologicky udržateľného balenia. Pre ilustráciu, 48 % mladých Američanov sa zhoduje, že ich vnímanie Starbucks sa zlepšilo potom, čo spoločnosť oznámila, že do roku 2020 vo svojich prevádzkach skončí s plastovými slamkami. 


Štúdia Global Citzizien and Data Privacy realizovaná v spolupráci s World Economic Forum zisťuje postoje svetovej verejnosti k spracovávaniu osobných údajov. Medzi kľúčové poznatky patrí:

  • Tretina globálnych občanov nevie alebo vie iba veľmi málo o tom, ako spoločnosti a vládne inštitúcie spracovávajú ich osobné údaje.
  • Občania zároveň neveria, že spoločnosti a vládne inštitúcie pracujú s ich osobnými údajmi správnym spôsobom. Najnižšia dôvera vládne v zahraniční vo vládne inštitúcie (20 %), mediálne spoločnosti (24 %) a sociálne siete (28 %). Vládnym inštitúciám svojej krajiny dôveruje iba 39 % občanov. 
  • 2/3 globálnych občanov by nemali problém zdieľať svoje osobné údaje s nejakou spoločnosťou, pokiaľ by bolo úplne jasné, ako s údajmi spoločnosť zaobchádza.

Štúdia Introducing the New Era of Lead User Innovation ukazuje, že vyvíjať inovatívne koncepty pre spotrebiteľa nemusí byť vždy úlohou marketérov. V mnohých oblastiach biznisu to môžu byť samotní vysoko zaangažovaní spotrebitelia (lead user consumers), ktorí sú v centre inovačného procesu. Ipsos v spolupráci s Massachusetts Institute of Technology vyvinul metódu využívajúcu big data pre identifikáciu a filtrovanie online obsahu pre získanie spotrebiteľských insightov s vysokým inovačným potenciálom. Postup je demonštrovaný na pilotnej štúdii na tému kiteboarding.


V aktuálnom Ipsos Update nájdete tak isto aj analýzu reakcií zo sociálnych médií ohľadne aktuálnej reklamy Gillette či report na tému detská obezita
Detailné informácie a ďalšie témy nájdete v priloženom dokumente.
 

Spoločnosť