Ipsos Update – Január 2019

Poznatky z behaviorálnej vedy - premena spotrebiteľského správania ako dôsledok rastu digitálnych technológií, úloha človeka vo svete zahltenom informáciami či dôvera v médiá, to sú vybrané témy z aktuálneho Ipsos Update.

Jednou z významných zmien, ktorým v dnešnej dobe čelia značky, je radikálna zmena spotrebiteľského správania a rozhodovanie v dôsledku rastu digitálnych technológií. Štúdia Ipsos na základe poznatkov behaviorálnej vedy predstavuje 5 spôsobov, ako technológie pretvárajú proces spotrebiteľského rozhodovania a ich implikácie pre oblasť CPG (consumer packaged goods).

  1. Personalizácia: posun od univerzálnych služieb ku službám šitým na mieru.
  2. Dizajnované prostredie: stále pútavejšie a atraktívnejšie prostredie spôsobuje, že rozhodovanie je čoraz viac ovplyvňované externými podnetmi, než tými internými, akými sú názory a postoje.
  3. Okamžitá optimalizácia: obdobie medzi vznikom potreby a jej naplnením sa stále skracuje.
  4. Hyper-racionalizácia: namiesto spoliehania sa na značku ako „garanta kvality“ sa stále viac sústredíme na konkrétne funkcie produktov či služieb a ich hodnotenie ostatnými ľuďmi.
  5. Zážitky: pokračujúci odklon od výrobkov ku službám, ktoré ponúkajú bohatšie zážitky.

Dnešné spoločnosti sú bombardované obrovským množstvom informácií z rôznych zdrojov. Výsledkom je, že čím viac dát máme k dispozícii, tým menej využiteľných informácií sme z nich schopní dostať. Ukazuje sa tak, že ľudská schopnosť eklektickej práce s informáciami je stále kľúčová a umelou inteligenciou nenahraditeľná. Ipsos vo svojej štúdii predstavuje prístup, ako pri práci s dátami prepojiť schopnosti človeka s možnosťami, ktoré ponúkajú moderné technológie a umelá inteligencia, a využiť to pre rast biznisu.

Ďalšia štúdia Ipsos sa pýta, či naozaj dochádza ku kríze dôvery v médiá. Na základe prieskumu v 28 krajinách sveta uvádza, že aj keď nejde priamo o krízu dôvery, na vyspelých trhoch sa predsa len objavujú určité obavy o spoľahlivosť médií, najmä tých digitálnych. Všeobecne, ľudia mladší ako 35 rokov výrazne viac dôverujú digitálnym médiám než ľudia nad 50 rokov. Generácia Babyboomerov má vyššiu dôveru v TV a rádio než generácia Mileniálov. Dôvera v printové médiá je rovnaká vo všetkých vekových kategóriách. 

Pozrite sa aj na ďalšie témy aktuálneho Ipsos Update, napríklad vnímanie svetových udalostí občanmi 27 krajín či rok 2018 pohľadom Britov.

Detailné informácie a ďalšie témy nájdete v priloženom dokumente.
 

Spoločnosť