Ipsos Update – Marec 2019

Behaviorálna veda vo výskume inovácií, trendy vo food & beverage, postoje k automatizácii, nevšedné komunikačné kampane, to sú témy aktuálneho Ipsos Update.

Ipsos Update – Marec 2019

V dnešnom fragmentovanom, digitálnom svete musia značky prichádzať s nevšednými, výraznými a kreatívnymi kampaňami, aby dokázali zaujať a vybudovali si tak silnú značku. Odvážne riešenia môžu značku významne posilniť, nesú však so sebou aj nemalé riziká. Štúdia Be Bold, Be Creative, Do Research ukazuje, ako je možné s pomocou výskumu v rannej fáze komunikácie nápady pretaviť do nevšednej, úspešnej kreatívy, urýchliť jej vývoj a podporiť obchodné výsledky značky.

Ďalší text Is Your Innovation Research on its Best Behavior vyvracia námietky, že výskum nemôže prinášať behaviorálne insighty, pretože si respondenti nie sú vedomí svojich potrieb a motivácií. Ukazuje, ako využiť princípy behaviorálne vedy na meranie zákazníckeho správania a identifikáciu potenciálu inovácií.

Úspešné inovácie v segmente food & beverage znamenajú byť v súlade s aktuálnymi trendami, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľov a formujú jeho očakávania. V štúdii Keeping It Fresh Ipsos predstavuje 5 makro trendov – „digitálny detox“, „healthifikácia“, „túžba objavovať“, „prioritizácia“ či „personalizácia a prispôsobenie“ – ktoré môžu značkám priniesť zaujímavú inšpiráciu pre ich inovácie. 

Štúdia How Automation Has Transformed the Way We Work predstavuje výsledky aktuálneho medzinárodného výskumu a ukazuje, že postoje verejnosti k automatizácii podľa regiónu sa veľmi líšia. Dve pätiny globálnych občanov sa zhoduje, že technológie a automatizácia majú na spoločnosť pozitívny vplyv. Najoptimistickejší sú obyvatelia Číny (64 %) a Indie (62 %), najmenej v Nemecku a Francúzsku (obe 22 %) a Belgicku (23 %). Traja z desiatich zamestnancov tiež uvádzajú, že automatizácia predstavuje ohrozenie pre ich zamestnanie. Najväčšie obavy majú v tomto smere zamestnanci pracujúci v poľnohospodárstve (38 %), administratíve (37 %), najmenej naopak ľudia pracujúci v zdravotníctve a sociálnych službách (obe 23 %).

V roku 2050 budú na planéte viac než 2 miliardy ľudí starších ako 60 rokov. Štúdia Perennials: The Future of Ageing predstavuje výsledky medzinárodného výskumu na tému starnutie populácie a jeho dopadu na spoločnosť. 

Detailné informácie a ďalšie témy nájdete nižšie v priloženom dokumente.

 

Spoločnosť