Keď odhodíme rúška – Ipsos usporiadal online webinár

Tento rok sme svoj už tradičný klientsky seminár presunuli do online prostredia a v utorok 21. 4. 2020 sme sa zo svojich obývačiek a pracovní stretli so svojimi klientmi prostredníctvom obrazoviek

Čo je nové?

Ponúkli sme dva možné termíny účasti na webinári, čo klienti veľmi ocenili. Počas oboch online stretnutí sme sa venovali novinkám, ktoré dokážu klientom pomôcť nájsť odpovede na súčasné, ale aj budúce otázky.

Obr 1Michal Drobník predstavil metódu s názvom „Korona segmentácia“, ktorá jednoduchým spôsobom vysvetľuje zmeny vo výsledkoch pravidelne realizovaných prieskumov. Ak pri takýchto prieskumoch príde ku kolísaniu výsledkov, Korona segmentácia poskytne odpoveď na otázku, či sú zmeny zapríčinené aktuálnou situáciou, alebo ich spôsobujú iné faktory.

Obr 2Následne sa Roman Pudmarčík venoval uvedeniu ďalšej novinky z ponuky Ipsosu: analýze Google recenzií. Ipsos dokáže  analyzovať všetky Google recenzie, ktoré prevádzky a pobočky klientov a ich partnerov dostali a v budúcnosti ešte dostanú. Na základe nich dokáže pomôcť so zlepšovaním zákazníckej skúsenosti a s rozvojom biznisu, keďže recenzie majú významný vplyv na vnímanie značky a tiež na rozhodovanie zákazníkov.

Obr 3To, že získavať cenné informácie pomocou mystery shoppingu je možné aj pri zatvorených obchodných centrách, zdôraznil vo svojom príspevku Juraj Szeghy. Ipsos okrem klasického mystery shoppingu realizuje aj jeho kvalitatívnu formu, prípadne ho vykonáva pomocou telefonátov, mailov alebo napríklad chatu.
 

Pozitívne ohlasy na webinár

Účastníci webinára ocenili zaujímavé témy, vysokú účasť a tiež interaktivitu webinára, počas ktorého komunikovali so spíkrami prostredníctvom chatu alebo video spojenia.

Ipsos sa aj v súčasnej situácii snaží neustále prinášať svojim klientom aktuálne témy a poznatky. Nikto síce nedokáže presne predpovedať, akí budeme my a naši zákazníci o niekoľko mesiacov alebo rokov, no tie správne informácie nám dokážu pomôcť správne sa rozhodnúť. A práve so získavaním týchto dôležitých informácií Ipsos svojim klientom pomáha. Ako aj hovorí motto Ipsosu - rozhodujete sa lepšie, keď ste si istí.

Záver webinára vyslal pozitívny odkaz a nádej, že aktuálnu situáciu všetci spolu zvládneme a budeme sa tešiť na čas, keď odhodíme rúška a opäť sa spolu stretneme osobne. 

Spoločnosť