Kvalita života v Európskych mestách

Čím lepšie mesto, tým lepší život! Výsledky nového prieskumu k správe Európskej komisie o kvalite života v európskych mestách.

V súvislosti so Svetovým dňom miest OSN 2020 (31. október) Európska komisia zverejnila výsledky prieskumu Vnímanie kvality života v európskych mestách z roku 2019, na ktorom spolupracovala aj naša agentúra Ipsos. Správu vydalo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a urbánnu politiku (DG REGIO). Piate vydanie prieskumu Kvalita života v európskych mestách skúma vnímanie a skúsenosti obyvateľov 83 európskych miest v 35 krajinách v súvislosti s rôznymi oblasťami verejných služieb a občianskou vybavenosťou.

Väčšina obyvateľov (90 % obyvateľov) uviedla, že je vo všeobecnosti spokojná so životom vo svojom meste. Výsledky prieskumu poukázali na to, že obyvatelia severných miest v rámci EÚ sú so životom v meste, v ktorom bývajú, väčšinou spokojní, navyše úroveň spokojnosti občanov so životom vo východných mestách EÚ sa výrazne zlepšila. Počas zdržiavania sa vonku v nočných hodinách sa cítia bezpečnejšie obyvatelia žijúci v menších mestách. Na druhej strane v mestách ako Atény, Rím, Sofia, Liège, či Marseille sa cíti bezpečne menej ako polovica obyvateľov.

V oblasti mobility sú obyvatelia veľkých miest celkovo viac spokojní s verejnou dopravou. Oproti tomu menej ako polovica obyvateľov Albánska, Talianska, Cypru, Severnej Macedónie a Srbska vyjadrila spokojnosť so službami verejnej dopravy.  

Správa ďalej ukazuje, že väčšina občanov považuje mesto, v ktorom žije, za dobré miesto na život pre imigrantov, mladé rodiny s deťmi, či starších ľudí. Podľa názorov oslovených respondentov majú rovnako priaznivé podmienky na život vo svojom meste aj homosexuáli.
 

Graph


Každý 8 z 10 obyvateľov miest je spokojný s priestorom zelených priestranstiev vo svojom meste (80 %). Oproti tomu nižší podiel ľudí vyjadrili spokojnosť s kvalitou ovzdušia, čistotou a úrovňou hluku.
 

Graph


Menšia časť obyvateľstva žijúcich v mestách na juhu EÚ nezažila negatívne skúsenosti pri hľadaní dobrého zamestnania. Na druhej strane v mestách na severe EÚ je len pre menšinu obyvateľstva ľahké nájsť si vhodné bývanie z hľadiska dobrého pomeru ceny a kvality (menej ako tretina respondentov). Výsledky novopridaných otázok do aktuálnej vlny prieskumu, ukazujú, že podľa polovice opýtaných respondentov existuje v ich miestnej samospráve korupcia.

Telefonický prieskum (CATI) sa realizoval v mestách všetkých členských štátov Európskej únie, Veľkej Británii, krajinách EZVO (Európske združenie voľného obchodu), na západnom Balkáne a v Turecku na vzorke 58 100 respondentov. Prieskum bol zameraný na názory a skúsenosti občanov z hľadiska mobility, bezpečnosti, verejného priestoru, zamestnanosti, bývania a občianskej vybavenosti v danom meste.

Pre zabezpečenie správneho výberu vzorky a pre účely tohto projektu bolo kľúčové identifikovať čo najviac obyvateľov mesta v jeho bezprostrednom okolí. Ipsos použil inovatívnu metódu vzorkovania, pri ktorej boli mobilné čísla obohatené o verejne dostupné geolokačné údaje, ako sú poštové smerovacie čísla, či informácie o pobyte čerpané z profilov na sociálnych médiách, aby bolo možné vopred určiť vhodnosť potenciálnych respondentov.
 

Navštívte DG REGIO web stránku pre kompletný report a interaktívne mapy

Spoločnosť