Menej občanov na celom svete si myslí, že bude Čína mať v nasledujúcom desaťročí pozitívny vplyv na svetové dianie

Podľa prieskumu Ipsos pre bezpečnostné fórum v Halifaxe iba 42% dopytovaných verí, že vplyv Číny dianie vo svete bude pozitívny, čo predstavuje pokles o 11 bodov v porovnaní s minulým rokom.

V roku 2020 došlo k strmému poklesu podielu občanov na celom svete, ktorí sú presvedčení, že Čína bude mať v budúcom desaťročí pozitívny vplyv na globálne dianie, ako to vyplýva z 11 ročníka prieskumu Ipsos, ktorý sa uskutočňuje pre medzinárodné bezpečnostné fórum v Halifaxe (Halifax International Security Forum).

Z prieskumu medzi 21 000 občanmi v 28 krajinách sveta vyplýva, že iba 42% občanov sveta tvrdí, že Čína bude mať celkovo pozitívny vplyv, čo je pokles o 11 bodov od minulého roku. Za posledné desaťročie rástol pomer ľudí, ktorí verili v pozitívny vplyv Číny, najviac to bolo v roku 2017 s výsledkom 58%. V rokoch 2018 a 2019 to však bolo už len 53% a teraz si už len 42% dopytovaných ľudí myslí, že vplyv Číny bude počas ďalšej dekády pozitívny.

Čína nie je jedinou krajinou, ktorej skóre za posledných niekoľko rokov výrazne pokleslo. Za vlády Obamu v roku 2016, 64% verilo, že USA budú mať pozitívny vplyv na svetové dianie.  Po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta toto číslo v roku 2017 pokleslo na 55% a v roku 2020 sa ďalej zhoršilo na 50%.

Nasleduje úplný zoznam testovaných krajín a organizácií spolu so zmenami od minuloročného prieskumu. Kanada si naďalej drží popredné miesto, zatiaľ čo Irán je na spodných priečkach zoznamu. Veľká Británia si od minulého roka polepšila najviac (66%, +4), nasledovalo Nemecko (78%, +3), Saudská Arábia (42%, +3) a Izrael (39%, +3). Medzi krajiny / organizácie, ktoré od minulého roka klesajú, patria Čína (42%, -11), USA (50%, -2), India (50%, -2), OSN (69%, -2) a Francúzsko (70%, -1).

Medzi respondentmi z rôznych krajín neexistuje jednotná mienka, niektorí však pevne veria v pozitívny vplyv inej krajiny, zatiaľ čo iní ostávajú rovnako skeptickí.

  • Ak sa pozrieme na vplyv Číny (celkovo 42%), obyvatelia Ruska (81%), Mexika (72%), Malajzie (68%), Peru (67%) a Saudskej Arábie (65%) s najväčšou pravdepodobnosťou veria, že vplyv Číny bude v nasledujúcom desaťročí pozitívny, zatiaľ čo vo Veľkej Británii (19%), v Kanade (21%), Nemecku (24%), Austrálii (24%), Japonsku (24%), Spojených štátoch (24%) a vo Francúzsku (24%)  je tento názor najmenej pravdepodobný.
  • Čo sa týka vplyvu Spojených štátov amerických (50% celkovo), obyvatelia Indie (81%), Brazílie (75%), Peru (68%), Kolumbie (67%), Poľska (65%) a Južnej Afriky (65%) majú najväčšiu tendenciu veriť tomu, že USA budú mať pozitívny vplyv na svetové dianie, zakiaľ čo v Nemecku (22%), Belgicku (28%), Švédsku (29%), Holandsku (29%) a Kanade (30%) je viera v pozitívny vplyv najnižšia.
  • Keď sa pozrieme na pozitívny vplyv Kanady (81% celkovo), obyvatelia Kolumbie (94%), Mexika (92%), Veľkej Británie (90%), Austrálie (90%), Peru (89%) a Spojených štátov amerických (88%) veria najviac v pozitívny vplyv Kanady, zakiaľ čo v Číne (59%), Rusku (62%), Turecku (70%), Malajzii (70%), Saudskej Arábii (71%) a v Taliansku (71%) je názor na pozitívny vplyv Kanady opačný.
  • Čo sa týka OSN (69% celkovo), v Mexiku (83%), Indii (83%), Číne (81%), Peru (81%), Kolumbii (81%) a Južnej Afrike (81%) s najväčšou pravdepodobnosťou veria v pozitívny vplyv OSN, zatiaľ čo v Španielsku (42%), Turecku (50%), Francúzsku (54%), Belgicku (58%), Japonsku (58%) a Taliansku (58%) ) sú pri hodnotení menej pozitívni.
  • Pokiaľ ide o NATO (celkovo 60%), najoptimistickejšie sa pozerajú na pozitívny vplyv NATO počas nasledujúceho desaťročia v Poľsku (77%), Veľkej Británii (73%), v Indii (72%), Holandsku (69%) a Kanade (66%). Obyvatelia Ruska (29%), Turecka (46%), Francúzska (48%), Argentíny (50%), Malajzie (52%) a Číny (54%) sú o tejto skutočnosti oveľa menej presvedčení.

Podiel globálnych občanov, ktorí veria, že každá krajina / organizácia bude mať v budúcom desaťročí celkový pozitívny vplyv na svetové dianie:

PictureToto sú zistenia z prieskumu Ipsos Global Advisor uskutočneného medzi 21. augustom a 4. septembrom 2020. Tento prieskum sa uskutočňuje každý mesiac v 28 krajinách sveta prostredníctvom systému online panelového systému Ipsosu. Medzi dopytované krajiny patria Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Kanada, Čile, Čína, Kolumbia, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, Maďarsko, India, Izrael, Taliansko, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Peru, Poľsko, Rusko, Saudská Arábia , Južná Afrika, Južná Kórea, Španielsko, Švédsko, Turecko a Spojené štáty americké. Pokiaľ ide o výsledky tu predloženého prieskumu, do medzinárodnej vzorky vybraných dopytovaných patrili dospelí v počte 21 104 osôb vo veku 18 - 74 rokov v USA a Kanade a 16 - 74 rokov vo všetkých ostatných krajinách.

Spoločnosť