Nation Brands Index 2023: Japonsko sa po prvýkrát v histórii NBI ujíma vedenia

Prvýkrát v histórii indexu Anholt-Ipsos Nation Brands Index sa umietsnilo Japonsko na prvom mieste, čím zavŕšilo svoje stabilné stúpanie z piateho miesta v roku 2019. Nemecko po šiestich rokoch kraľovania kleslo na druhé miesto, zatiaľ čo Kanada zostáva na treťom mieste. Spojené kráľovstvo a Spojené štáty v rebríčku zastávajú štvrté a šieste miesto. Taliansko kleslo o jedno miesto a umiestnilo sa na piatom mieste. Francúzsko sa v rámci prvej desiatky prepadlo sa z piateho na ôsme miesto.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

Štúdia Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) je realizovaná už viac ako 15 rokov a zameriava sa na vnímanie národov na celom svete. Rok 2023 je pre NBI rokom zmien, keďže Japonsko predbehlo Nemecko a stalo sa jednotkou v rebríčku. 
Zmeny možno vidieť v prvej desiatke rebríčka:

  • Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a Austrália stúpajú v rebríčku, zatiaľ čo Taliansko, Francúzsko a Švédsko klesajú.
  • Nemecko kleslo na druhé miesto prvýkrát od roku 2016.
  • Francúzsko kleslo z 5. na 8. miesto (najnižšie evidované umiestnenie).

"Rastúca celosvetová popularita Japonska v uplynulých rokoch vyvrcholila tým, že sa stalo najpôsobivejšou krajinou. USA bude naďalej povzbudzovať ich zlepšená pozícia, ale Francúzsko, smerujúce smerom nadol, prehĺby ich vnútorné pochybnosti." 

Ben Page, Global CEO of Ipsos
 

Japonsko napreduje v rebríčku

Japonsko aktuálne prekonalo Nemecko a umiestnilo sa na 1. mieste zo 60 krajín v indexe Nation Brands Index – stalo sa tak prvou krajinou z ázijsko-pacifického regiónu, ktorá sa umiestnila na čele NBI. Nemecko sa držalo na 1. mieste rekordných 6 rokov. Japonsko v rebríčku postupne napredovalo – 5. miesto v roku 2019, 4. miesto v roku 2020, 3. miesto v roku 2021, 2. miesto v roku 2022 a napokon 1. miesto v roku 2023.
Japonsko sa v tomto roku vo všetkých šiestich indexoch sa prebojovalo do prvej desiatky.  Reputácia zostáva najsilnejšia v exporte, kde si teraz drží 1. miesto vo všetkých troch atribútoch: prínos k vede a technike, kreatívne miesto a príťažlivosť produktov. Boduje tiež v reputácii ľudí a cestovného ruchu, kde krajina získala vysoké hodnotenia za zamestnateľnosť svojich občanov a živosť svojich miest.

Nemecko sa posúva na druhé miesto, Kanada je na treťom mieste

Nemecko prvýkrát od roku 2016 kleslo na 2. miesto. Pozícia Nemecka v rámci každého z indexov zostáva relatívne stabilná, no vzhľadom na to, že sa japonský rebríček pohybuje pozitívnejším smerom, Nemecko bolo predbehnuté. Reputácia Nemecka je však aj v tomto roku veľmi silná. 

Podobne ako v roku 2022 uzatvára prvú trojku Kanada s 3. miestom. Globálne vnímanie Kanady zostáva silné a krajina si udržiava svoje prvenstvo v indexoch ľudí, imigrácie a investícií.

Do prvej päťky sa opäť dostáva Spojené kráľovstvo

Minulý rok sa Spojené kráľovstvo prvýkrát v histórii NBI prepadlo z prvej päťky a celkovo skončilo na 6. mieste. Tento rok Spojené kráľovstvo poskočilo na 4. miesto. Vnímanie krajiny je relatívne stabilné; umiestnilo sa na 4. mieste v rámci vývozu, na 5. mieste v oblasti imigrácie a investícií a na 6. mieste v oblasti cestovného ruchu. Reputačné zlepšenie nastalo najmä pokiaľ ide o kompetencie, čestnosť a ochranu životného prostredia.

USA pokračujú v raste, Francúzsko v rebríčku padá

Spojené štáty a Francúzsko sa od roku 2008 držia v prvej desiatke Nation Brands Index. Ich umiestnenia však nie sú statické; obe krajiny zaznamenali v priebehu rokov značné posuny v poradí. Spojené štáty sa umiestnili na 1. mieste v rokoch 2009 až 2013 a znova v rokoch 2015 a 2016. V roku 2017 sa vnímanie krajiny v oblasti správy vecí verejných, ľudí, cestovného ruchu,imigrácie a investícií znížilo, čo spôsobilo, že USA kleslo z 1. až 6. miesto. Na šiestom mieste bolo USA až do roku 2020 – po vypuknutí pandémie COVID-19 – keď ďalšie poklesy oblastí správy vecí verejných, cestovného ruchu, imigrácie a investícií posunuli USA na 10. miesto. Po tomto historickom poklese začala krajina opäť stúpať nahor. V roku 2023 sme zaznamenali najlepšie skóre v štyroch zo šiestich indexov: Export, Kultúra, Imigrácia a investície a Turizmus. Respondenti vysoko hodnotia prínos k vede a technike, živosti miest, športovej excelentnosti, vzdelanostnej kvalifikácii, súčasnej kultúre a investičnej príťažlivosti.
 

Francúzsko tiež zažilo výrazné zmeny; po celkovom 4. mieste v rokoch 2011 až 2015 kleslo umiestnenie Francúzska na 5. miesto v roku 2016, potom v roku 2017 vyskočilo na 2. miesto. Krajina sa po prepade na 4. miesto v roku 2018 opäť posunula na 2. miesto v roku 2019 a odvtedy začala neustále klesať. Tento rok je Francúzsko zatiaľ najnižšie a celkovo sa umiestnilo na 8. mieste. Zatiaľ čo krajina si zachováva dobré meno v mnohých oblastiach a miestach v prvej desiatke: kultúra, cestovný ruch, export, imigrácia a investície. Slabé stránky možno vidieť v oblasti ľudí a vládnutia. Vnímanie spravodlivého zaobchádzania a rešpektovania práv všetkých občanov, zodpovedného správania v oblastiach mieru a bezpečnosti a ústretovej povahy sa v roku 2023 znížilo a prispelo k poklesu celkového hodnotenia.

 

 

 

 

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť