Plytvajúci svet: Problém plastových obalov a odpadu

8 z 10 ľudí verí, že výrobcovia by mali byť povinní znižovať odpad z obalov

A throwaway worldNaša najnovšia Ipsos Global Advisor štúdia zistila, že 80% ľudí na svete hovorí, že výrobcovia by mali byť povinní pomáhať s recykláciou a znovuvyužívaním obalov, ktoré produkujú. Tento názor zdieľa väčšina spotrebiteľov v každej z 28 krajín, ktoré sa prieskumu zúčastnili. Súhlas s týmto tvrdením prekročil 80% v 18-tich z týchto krajín, kým v Srbsku (93%), Peru a Rusku (88%) má najsilnejšiu podporu.

Ľudia hovoria, že sú pripravení na zmenu. 3/4 globálnych spotrebiteľov (75%) súhlasí, že chcú kupovať produkty s čo najmenším množstvom obalov. Vo Veľkej Británii, v Maďarsku a v Peru s týmto tvrdením súhlasí 81% respondentov, kým v Srbsku to je 86%.

71% globálnych spotrebiteľov verí, že plasty na jedno použitie by mali byť čo najskôr zakázané, viac ako 70%-tnú podporu prejavilo 19 zo zapojených krajín. Ľudia z USA preukázali nižšiu mieru súhlasu, pričom zákaz podporuje 57% z nich.
 

Rebríček krajín podľa súhlasu s čo najskorším zákazom používania jednorazových plastov

Graf 1


Štúdia poukazuje na potenciálne výhody, ktoré načúvajúci a reagujúci výrobcovia môžu očakávať – 75 % globálnych spotrebiteľov (71 % v USA) hovorí, že majú lepší dojem zo značiek, ktoré sa snažia o ochranu životného prostredia.


Čas na zmenu

Výskum súčasne poukazuje na limity toho, čo ľudia môžu byť ochotní osobne urobiť, aby znížili množstvo plastov, ktoré používajú. Zo všetkých 28 krajín 63 % hovorí, že by boli ochotní zmeniť miesto ich nákupu, ak by to malo znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu. Na mnohých z najbohatších trhov sveta však toto číslo kleslo pod 60% a v USA je svoju bežnú nákupnú rutinu pripravených zmeniť 49% respondentov.

Prieskum zistil veľké rozdiely v hodnotení miestnej recyklačnej služby pre domácnosti v oblasti, v ktorej žijú. V Rusku a v Srbsku je s nimi spokojná menej ako štvrtina (24 % a 22 % jednotlivo), kým vo Švédsku a v Kanade je to 70 %.

Podobné medzinárodné variácie môžeme pozorovať aj keď hovoríme o jasnosti pravidiel recyklácie pre domácnosti. Vysoko ich hodnotia najmä ľudia žijúci v Belgicku a v Nemecku, kde služby známkou „dobré“ ohodnotilo 72 % a 70 % ľudí. Na opačnej strane rebríčka sú služby recyklačných centier v Srbsku (22 %) a v Rusku (21 %).
 

Rebríček krajín, podľa vyjadrenia súhlasu ľudí s dobrou úrovňou recyklačných služieb v okolí ich bydliska

Graf 2

Briti sú si najviac vedomí obmedzení recyklácie, pričom iba štvrtina (24 %) verí, že všetky plasty môžu byť recyklované. Pre porovnanie, globálny priemer je 55 % a viac ako 2/3 dosiahli Poľsko (67 %), Srbsko (69%) a Peru (74%).

Ian Payne, globálny vedúci inovácie obalov povedal: „Konkurenčnou výhodou budú odmenené značky, ktoré dodávajú udržateľnejšie obaly bez zníženia výhod alebo ceny. Náš prieskum dokazuje, že pozitívne výsledky sú pravdepodobnejšie, keď sú ľudia motivovaní systémami, ktoré podporujú správanie. Obaly, ktoré sa ľahšie triedia a likvidujú, budú mať za následok podporu čestného správania s hmatateľnými výsledkami pre celú komunitu.

Ian je autorom The Third Moment of Truth: Prečo sa udržateľné obaly stali nevyhnutnosťou, a viac sa téme venuje v tomto podcaste.

Viac informácií ohľadom Energie a životné prostredie

Spotrebiteľ a zákazník