Postoje k objavovaniu vesmíru

K objavovaniu vesmíru má väčšina Američanov pozitívny vzťah, ako však vnímajú agentúru NASA z pohľadu pridanej hodnoty? Ako vnímajú náklady spojené s objavovaním vesmíru, ak sú prezentované rôznymi metódami?

Štúdia zistila, že ¾ Američanov majú pozitívny pohľad na NASA. Tento pozitívny vzťah sa rozširuje na presvedčenie, že objavovanie vesmíru promuje vedecké objavy (80 %), inšpiruje mladých ľudí (77 %) a pomáha monitorovať prírodné katastrofy (73 %). 2/3 Američanov súhlasí s tým, že objavovanie vesmíru je potrebné.

Kým iba malá časť respondentov je s objavovaním vesmíru a astronómiou oboznámená (56 % pre každé) a iba 5 % opýtaných o sebe hovorí ako o dobre informovaných, väčšina ľudí pozorovala prírodné úkazy ako zatmenie mesiaca (75 %), padajúce hviezdy (68 %) alebo roje meteoritov (52 %).  K tomu 2/3 Američanov (65 %) hovoria, že sledovali štart raketoplánu či už osobne, v TV alebo na internete.

Kým táto štúdia ukázala, že veľa ľudí bolo vesmírnym programom dotknutých, o dosť menšia časť sa považuje za jeho nadšencov. Jeden z piatich Američanov o sebe hovorí, že objavovanie vesmíru „veľmi zaujíma“, ale iba tretina verí, že výhody programu sú väčšie ako jeho náklady. Podobné čísla boli zaznamenané aj pri deťoch, ktoré túžia byť astronautmi (23 %) alebo by cestovali do vesmíru, keby mali príležitosť (31 %).

Časť z verejného diskomfortu voči vesmírnemu programu môže prameniť z vnímania jeho ceny. Štúdia vykonala experiment, kedy sa ľudí pýtala, či je rozpočet NASA privysoký, prinízky, alebo primeraný s použitím troch rôznych spôsobov prezentácie nákladov. Ak bol rozpočet predstavený priamo čiastkou 21,5 miliardy USD, viacerí sa priklonili k možnosti, že rozpočet je privysoký (27 %) než prinízky (20 %). Ak boli náklady predstavené ako 0,5 % národného rozpočtu alebo 70 USD na Američana, podstatne viac ľudí označilo rozpočet za prinízky a to až do pomeru štyroch ku jednej (41 %, resp. 31 %).

Spotrebiteľ a zákazník