Predplatiť či nepredplatiť? To je otázka!

Štúdia poukazuje na bariéry a motivátory, ktoré by mohli poháňať predplatné produktov vpred a vytvárať dopyt spotrebiteľov

Predplatené služby sú súčasťou života spotrebiteľov už niekoľko desaťročí a to zvyčajne prostredníctvom tlače, ako sú noviny a časopisy, či najnovšie služby v oblasti médií a zábavy, ako napríklad Netflix a Spotify. V poslednom desaťročí sa ponuka a dostupnosť predplatených služieb začala rozširovať. Spotrebitelia môžu dostať všetko od oblečenia až po osobnú starostlivosť, od hračiek až po potraviny.

Predplatené produktov sa líši od tradičných verzií v tom, že si spotrebiteľ predpláca službu, na základe ktorej sú mu posielané fyzické produkty, na rozdiel od obsahu, ako je napríklad hudba a filmy. Trh je v súčasnosti rôznorodý a takmer každý piaty spotrebiteľ v USA deklaruje, že si už niekedy vyskúšal predplatné nejakého produktu.

Vo svete spotrebných tovarov existujú dva odlišné typy predplatného, ​​ktoré prinášajú produkty až k vašim dverám. Prvým z nich je predplatné v boxoch, ktoré používateľom umožňuje vyskúšať si rôzne druhy produktov, ktoré sú im doručené priamo domov. Druhým je tzv. dopĺňanie, pri ktorom už samotný názov napovedá, že ide o dopĺňanie základných spotrebných produktov, ako sú napríklad domáce potreby a výrobky osobnej starostlivosti, ktorých cieľom je najmä ponúknuť pohodlie.

Aj keď existuje mnoho faktorov, ktoré prispievajú k nárastu a poklesu predplatného, v tomto dokumente sa zameriavame na zákazníka, pretože silná, rastúca a stabilná základňa spotrebiteľov je výzvou pre mnohé modely predplatných služieb. Prieskum Ipsosu zistil, že viac ako 55 % ľudí tieto služby pozná a zaujíma sa o ne, avšak existujú určité bariéry pri ich aktivovaní. Táto štúdia sa týmito bariérami zaoberá a poukazuje na to, že ich eliminácia by mohla viesť k stabilnému rastu predplateného.

Spotrebiteľ a zákazník