Prieskum: Nižšie príjmy v takmer polovici domácností

Ďalší prieskum Ipsos Slovensko zameraný na vnímanie situácie pandémie koronavírusu zistil, že názory Slovenskej populácie sú optimistickejšie ako pred niekoľkými týždňami.

V predchádzajúcich dňoch na Slovensku prichádzalo k uvoľňovaniu opatrení proti šíreniu koronavírusu a zároveň bolo niekoľko dní po sebe zaznamenaných iba niekoľko nových prípadov ochorenia na COVID-19.


Cítime sa menej ohrození koronavírusom

Pocit ohrozenia koronavírusom je medzi slovenskou populáciou nižší ako v predchádzajúcich týždňoch. Necelé dve tretiny (62 %) ľudí uviedli, že sa cítia vírusom osobne ohrození. V porovnaní so situáciou z konca marca, kedy bolo vnímanie osobného ohrozenia najvyššie, výrazne poklesol podiel tých, ktorí sa cítia veľmi alebo skôr ohrození. Naopak výrazne viac ľudí už tvrdí, že oni osobne sa koronavírusom ohrození byť necítia.

Aj naďalej sa najviac ohrození cítia seniori vo veku nad 65 rokov, no vnímanie ohrozenia sa znížilo naprieč takmer celou populáciou. V minulosti vyjadrovali najmenšie obavy z koronavírusu mladí ľudia do 29 rokov, v súčasnosti sa situácia zmenila a aj medzi ľuďmi vo veku do 39 a do 49 rokov každý štvrtý z nich tvrdí, že sa ochorením ohrozený byť necíti.

Graf 1


Roman Pudmarčík z agentúry Ipsos vysvetľuje, že zlepšenie vnímania ohrozenia bolo možné očakávať: „Prieskum sme realizovali v období, kedy sa verejný diskurz stával pozitívnejším. Uvoľňovali sa protiepidemické opatrenia, nárast nových prípadov ochorenia bol denne v jednotkách ľudí a zo sveta prichádzali informácie o ústupe aktuálnej vlny pandémie. Ľudia teda mohli nadobudnúť dojem, že vrchol epidémie je za nami a situácia sa bude už iba zlepšovať."

Optimizmus sa prejavil aj pri hodnotení ďalšieho vývoja pandémie. Približne desať percent opýtaných si myslí, že koronavírus je už v súčasnosti pod kontrolou. Ide o zásadný nárast, pretože v predchádzajúcich vlnách prieskumu takýto názor zastávalo iba približne jedno percento Slovákov. Takmer dve tretiny ľudí si však myslia, že na zvládnutie situácie bude potrebných niekoľko mesiacov alebo viac ako pol roka.


Koronakríza zasiahla príjmy už takmer polovice slovenských domácností

V dôsledku pandémie koronavírusu a zavádzania opatrení proti jej šíreniu zaznamenalo pokles príjmu 45 % slovenských domácností. Osem percent domácností dokonca uviedlo pokles svojich príjmov o viac ako polovicu. Prepad príjmu v súvislosti s koronakrízou sa objavil predovšetkým pri živnostníkoch a zamestnancoch firiem s menej ako 16 zamestnancami:

Aj pri vnímaní takéhoto typu ohrozenia je pozorovateľné zlepšovanie nálady obyvateľov. Aktuálne vníma pandémiu ako ohrozenie svojho zamestnania alebo zdroja obživy necelá štvrtina populácie, pričom na konci marca to bola až takmer polovica ľudí. Na druhej strane, čoraz väčší počet Slovákov vníma hrozbu koronavírusu pre svoje živobytie ako nízku. Zatiaľ čo na konci marca to bol každý druhý, dnes už takúto hrozbu považuje za nízku každý štvrtý obyvateľ Slovenska.


6 z 10 domácností sa dotkli zmeny pracovného života, vrátane straty práce

Zmeny týkajúce sa práce zaznamenala v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu každá šiesta domácnosť z desiatich. V týchto zasiahnutých domácnostiach bola najčastejšou zmenou práca z domu, ktorá sa objavila v 30 % prípadov. Štvrtina domácností, ktoré zaznamenali nejakú zmenu v súvislosti s pracovným životom, sa stretla s tým, že niektorý z jej členov nepracoval, ale poberal časť mzdy v dôsledku vyhlásenia prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Spomedzi domácností, ktoré pocítili nejaké zmeny, išlo v 14 percentách prípadov o stratu práce niektorého z členov domácnosti. Rovnako v troch percentách domácností bol niektorý z jej členov nútený ukončiť svoju činnosť ako SZČO.

Graf 2


Ľudia, ktorých príjmy v posledných mesiacoch poklesli, prípadne sa ich domácností dotkli negatívne zmeny týkajúce sa pracovného života, vnímajú koronavírus prirodzene častejšie ako hrozbu pre svoje zamestnanie alebo zdroj obživy. Zlepšovanie vnímania situácie naopak vidíme predovšetkým medzi ľuďmi, ktorí sa v minulosti neznámej situácie mohli obávať, avšak koronakríza ich doteraz nezasiahla a sú pri vyhodnocovaní možných osobných hrozieb preto optimistickejší“, dodáva Roman Pudmarčík z agentúry Ipsos.

Prieskum bol uverejnený v nasledovných médiách:
index.sme.sk, trend.sk, ekonomika.sme.sk, domov.sme.sk, bleskovky.zoznam.sk, aktuality.sk, tasr.sk, teraz.sk, openiazoch.zoznam.sk, cas.sk, slovenka.zenskyweb.sk, postoj.sk, spravy.sk, info.sk, kosicednes.sk

Spoločnosť