Pripravujeme ďalší ročník voľnopredajnej štúdie: CSR & Reputation Research 2022

Tento rok sa bude konať už 6. ročník, kedy sa v Ipsose budeme zaoberať trendami v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

CSR


 

Spoločenská zodpovednosť sa aj napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19 dostáva čoraz častejšie do povedomia nielen odbornej, ale najmä širokej verejnosti. Spotrebitelia od firiem žiadajú zmeny, ktoré majú pomôcť k udržateľnejšej výrobe tovarov, či poskytovaniu služieb a to naprieč viacerými odvetviami.

V Ipsos Slovensko už od roku 2017 pravidelne realizujeme štúdiu, ktorá sa venuje práve téme spoločenskej zodpovednosti a reputácii veľkých firiem. Prináša nielen informácie o trendoch v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ale aj ich dopade na reputáciu firiem, a to z pohľadu bežnej populácie, ale aj odborníkov v oblasti CSR.

Unikátnosť štúdie spočíva aj v tom, že okrem všeobecnej časti, ktorá porovnáva výsledky v čase pomocou jednotnej metodiky vyvinutej spoločne s pobočkou IPSOS vo Veľkej Británii, obsahuje aj individuálnu časť pre každého zapojeného klienta, ktorý má možnosť otestovať vlastné CSR aktivity spoločnosti, porovnať sa v oblasti CSR s vybranými spoločnosťami a zistiť odpovede na otázky, ktoré ho zaujímajú.

Rovnako ako každý rok obohatíme základný design výskumu o nové témy a výskumné metódy:

  • V tomto roku doplníme kvantitatívne zistenia aj o kvalitatívne insighty z on-line skupinových diskusií.
  • Všeobecná časť výskumu bude v porovnateľnej podobe realizovaná aj v Česku, Maďarsku a Rakúsku. Výsledky zo Slovenska tak bude možné porovnávať v širšom medzinárodnom kontexte.
  • V aktuálnej vlne budeme väčší priestor venovať témam životného prostredia v kontexte stratégie udržateľnosti a relevancii komunikačných kanálov na propagáciu CSR aktivít firiem.


Ak Vás téma spoločenskej zodpovednosti zaujíma a mali by ste záujem zapojiť sa do našej štúdie, ktorá Vám umožní otestovať CSR aktivity Vašej spoločnosti, neváhajte nás kontaktovať.
 

O téme zodpovedného podnikania a našej štúdii sa dozviete viac aj pomocou odkazu na archív televízie TA3, kde vystúpil v relácii Biznis Roman Pudmarčík, ktorý vedie oddelenie zákazníckej skúsenosti. 
 

Picture

 

Nové služby