Rok 2021 v skratke

Čo sme sa dozvedeli o postojoch a správaní verejnosti? Čo nám náš výskum povedal o top udalostiach roka? A sa zmenili naše vyhliadky do ďalšieho roka?

Bol to rok, ktorý sľuboval, že bude lepší ako ten predchádzajúci: 77% ľudí na celom svete si myslelo, že rok bude lepší pre nich osobne i pre ich rodinu. Len 4 z 10 si mysleli, že život sa úplne vráti do normálu, ktorý sme poznali pred pandémiou. Keďže mnohí z nás trávia viac času doma, spozorovali sme mnohé zmeny, a to napríklad v tom ako pracujeme, čo nakupujeme a čo konzumujeme.

Náš prehľad roka 2021 sa spätne pozerá na niektoré z najpozoruhodnejších zistení z našich globálnych prieskumov v kontexte zásadných udalostí, ktoré sa odohrali počas tohto roka. Mapujeme tiež tohtoročný vývoj v retaile, brandingu, spoločnosti, prieskumných metódach a to prostredníctvom rekapitulácie publikácií z dielne našich globálnych tímov.


Čo sme zistili?

Jedným z pozoruhodných dôsledkov pandémie bolo posilnenie reputácie lekárov. Tento rok náš globálny index dôveryhodnosti zaznamenal, že lekárska profesia predbehla vedcov a je považovaná za najdôveryhodnejšiu na svete ( 64% svetovej verejnosti uviedlo, že sú dôveryhodní).

Hoci koronavírus zotrval medzi naliehavými zdravotným problémami (70 % ľudí v 30 krajinách ho zaradilo medzi hlavné zdravotné problémy, ktorým čelí ich krajina), zaznamenali sme aj nárast obáv o duševné zdravie, ktoré je teraz tretím najdôležitejším zdravotným problémom na svete. Navyše až 79 % respondentov tvrdí, že ich duševné a fyzické zdravie sú rovnako dôležité, pokiaľ ide o ich osobnú pohodu.

statistics

 

Čo sa udialo?

Život naďalej čelil Covidu a ľudia sa prispôsobili narušeniu normálu a prítomnosti neistoty, ktorú pandémia naďalej prináša. Boli sme svedkami obáv z ochorenia Covid-19 na celom svete, pretože rôzne regióny a krajiny zaznamenali úspechy i neúspechy pri kontrole vírusu a vakcinácii.

Odložené letné olympijské hry v Tokiu sa začali v Japonsku uprostred neistého obdobia pandémie, čo vyvolalo zmiešané pocity verejnosti. Napriek neistote sa však 62 % opýtaných zhodlo na tom, že olympijské hry sú pre svet dôležitou príležitosťou na to, aby a svet spojil.

Keďže obavy o klímu aj naďalej narastali, Ipsos predstavil na COP26, prispel do diskusie a vyvrátil tri mýty týkajúce sa zmeny klímy a udržateľnosti.

sustainability

 

Ako sme to videli?

V priebehu predchádzajúceho roka Ipsos publikoval verejnosti voľne dostupné štúdie v širokej škále tém -  od poklesu svetovej populácie, prinášanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti, empatickej optiky na pochopenie spotrebiteľov až po prieskumné metódy a prístupy behaviorálnej vedy na podporu udržateľného správania. Viac informácií o Ipsos štúdiách nájdete tu.

innovation & knowledge articles thumbnails

 

A čo ďalej?

Vydanie nášho prieskumu globálnych trendov spoločnosti Ipsos v roku 2021 nám ukázalo, že mnohé zmeny, ktoré dnes vidíme, vyplývajú z dlhodobých existujúcich trendov, ktoré predchádzajú kríze spôsobenej koronavírusom. Pandémia zásadne nezmenila ľudské hodnoty a priority. Pracujeme na skúmaní výziev a trajektórie budúceho formovania roku 2025 a nasledujúcich rokov. V našej sérii Future of Insights predstavujeme nové názorové orientácie a ako čo najlepšie využiť prieskum, aby sme pochopili rýchlo sa vyvíjajúce požiadavky, emócie a túžby ľudí.
 

roadsPozrite si reportáž s Jakubom Hankovským, ktorú odvysielala televízia TA3:

Reportáž


 

Spoločnosť