Udržateľnosť je v podnikaní prioritou aj napriek pandémii, či recesii

V súčasnosti už nie je udržateľnosť iba relevantnou témou, ale aj neoddeliteľnou súčasťou úspešného podnikania.

StudyJe udržateľnosť v podnikaní stále prioritou aj uprostred pandémie, ekonomickej recesie a společenských nepokojov? Naša odpoveď je určite áno.

Očakávania a požiadavky spotrebiteľov na udržateľnú výrobu a správanie firiem sú stále väčšie ako kedykoľvek predtým, a to aj napriek tlaku, ktorý vytvorila pandémia. Spoločnostiam už nepostačuje venovať sa agende udržateľnosti iba v niektorých aspektoch podnikania, potrebujú jasnú stratégiu udržateľného podnikania.

Tento nárast záujmu a očakávaní verejnosti vytvára nielen tlak na spoločnosti, aby podnikali udržateľnejšie, ale celosvetovo sa tiež začínajú ozývať ohlasy, že spôsob podnikania, aký sme poznali doteraz, už nie je v budúcnosti životaschopný.

Práve udržateľnosť je pre spoločnosti zárukou ich dlhodobej životaschopnosti. Udržateľnosť je potrebné chápať hlbšie, ako len spoločenskú zodpovednosť, reputáciu spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Udržateľné podnikanie je vo všetkých svojich aktivitách zamerané na dlhodobú prosperitu všetkých zúčastnených stakeholderov, vrátane dodávateľského reťazca, vzťahov so zamestnancami, vzťahov s komunitami, vplyvu na životné prostredie a postupov riadenia.

Naša nová štúdia The Sustainability Imperative predstavuje názory verejnosti, pohľad globálnych inštitúcií a prípadové štúdie z rôznych oblastí podnikania, aby načrtla, ako načrtla, ako Ipsos pomáha spoločnostiam definovať, riadiť a komunikovať ich stratégiu udržateľnosti.

Organizácie a spoločnosti sa dnes dostávajú do pozície lídrov v oblasti udržateľnosti a pomáhajú spotrebiteľom pri robení udržateľných rozhodnutí. Expertíza Ipsosu v tejto oblasti môže spoločnostiam poskytnúť návod, ako sa v tejto téme orientovať a ako sa stať lídrami v udržateľnosti.


Ipsos radí spoločnostiam v tom, akým spôsobom by sa mali zaoberať udržateľnosťou, a pomáha im definovať, riadiť a komunikovať ich priority v oblasti udržateľného rozvoja prostredníctvom Corporate Reputation, Innovation, Communication, Public Affairs and Social Intelligence riešní. Viac informácií nájdete tu.

Spoločnosť