Veda venujúca sa zmenám správania

Princípy a skutočná prax venujúca sa zmenám v správaní prinášajúca výzvy v tomto nepredvídateľnom a neustále meniacom sa svete.

PictureVlády, spoločnosti, podniky ako aj jednotlivci, všetci sa zaujímajú o zmeny v správaní z rôznych dôvodov, avšak len prednedávnom sa tento záujem zmenil na samostatnú disciplínu. Spôsob, ako rozumieme mechanizmom, ktoré stoja za zmenami v správaní, napreduje a neustále sa vyvíja, zatiaľ čo sa aj naše prostredie mení z dôvodu veľkých posunov v trendoch ako sú klimatické zmeny, digitalizácia, starnutie populácie, masová migrácia a teraz aj z dôvodu pandémie COVID-19.

To, ako vnímame spotrebiteľské správanie, musí zodpovedať tomu, ako sa ľudia orientujú vo vonkajšom prostredí, avšak v kontextoch, ktoré sa rýchlo menia. To, čo fungovalo včera, nemusí dnes už fungovať.

PictureNaša nová správa načrtáva, ako aplikujeme behaviorálnu vedu ako výzvu na zmeny v správaní a spájame problémy priamo s ich riešeniami. Používame systémový prístup a náš rámec na zmenu správania s názvom MAPPS, aby sme diagnostikovali bariéry, navrhovali intervencie a poskytovali ich správnym spôsobom.

Ipsos využíva tento prístup v rôznych kontextoch komerčného a verejného sektora, vrátane oblasti finančného blahobytu, vakcinácie, kybernetickej bezpečnosti, recyklácie, verejnej dopravy a kozmetiky. Tento dokument obsahuje prípadovú štúdiu o tom, ako riadiť bezpečné opätovné zapojenie sa do ekonomiky, potom ako ľudia opäť pokračovali v bežných činnostiach po prvej vlne lockdownu počas pandémie COVID-19.

Viac sa dozviete v našej správe Ipsos Views “The Science of Behaviour Change”.

Tu si môžete viac prečítať o našom výskume, ktorý je za našou prípadovou štúdiou rôznych behaviorálnych podporných stratégií  s cieľom podporiť opätovné zapojenie sa do aktivít a znižovanie rizika počas pandémie COVID-19.


 

 

Pozrite si naše riešenia

Stiahnuť

Nové služby