Daleč od oči, daleč od srca?

Zakaj je potrošniška izkušnja tudi v času krize izjemno pomembna

Avtor/-ji
  • Kaja Andolšek Jesenovec Client Manager
Get in touch

Verjetno ni nikomur več nenavadno, da smo se znašli v turbulentnih časih, ki kličejo po prilagajanju in iskanju novih načinov približevanja potrošnikom. Kljub temu, da smo potrošniki vedno bolj oddaljeni drug od drugega, pa ni nujno res, da se od njih oddaljujejo tudi podjetja s svojimi blagovnimi znamkami. Vedno bolj pomemben postaja odnos, ki ga ima določena blagovna znamka do svojega potrošnika, ki v časih naše nove normalnosti, z njim gradi povezanost.

Povzeli smo tri korake s pomočjo katerih blagovna znamka krepi svoj odnos:

  • RAZUMEVANJE: Zna opredeliti in razumeti dejavnike vpliva in posledično lažje razume vpliv krize na potrošnike.
  • PRILAGAJANJE: Zna prilagoditi svoje vire (stroškovno učinkovito delovanje) in se osredotočiti na tisto, kar je v spremenjenem okolju bolj pomembno.
  • PREDVIDEVANJE: Zna opredeliti smer sprememb (način, na katerega se potrošniki spreminjajo), kaj najbolj vpliva nanje in kako se oblikujejo potrebe in želje. Temu prilagodi svoj odnos v prihodnosti.

RAZUMEVANJE DEJAVNIKOV VPLIVA PRI OBLIKOVANJU NOVE REALNOSTI

Spremembe se na trenutke odvijajo hitro in včasih celo kaotično. Narava potrošnikov je taka, da imamo raje status quo kot večje odklone od poznanega. Zato je izredno pomembno, da podjetja vse spremembe sistematično raziskujejo in temu primerno prilagajajo svojo ponudbo.

Primer: pandemija COVID-19 je kot posledica zunanjih vplivov (zaprte trgovine, socialna distanca, karantene ipd.) imela velik vpliv na povečanje spletnega nakupovanja. Nekateri potrošniki so se tej spremembi zelo hitro prilagodili in tudi temu primerno prilagodili svoje vedenje in nakupne navade. Seveda pa enako pričakujejo tudi od blagovnih znamk in dobaviteljev (več izdelkov, hitrejši odziv). To se je odrazilo v povečanju števila dostavljavcev in osebja, ki pripravljajo izdelke pri nekaterih podjetjih pa morda tudi v prvih začetkih oblikovanja (postavitve) spletne trgovine.

Nekateri potrošniki niso tako hitro osvojili veščin spletnega nakupovanja in se počasneje prilagajajo in navajajo na nove oblike nakupovanja. Vloga blagovnih znamk in podjetij pri tem je, da jim pri tem nudijo vso potrebno pomoč v obliki klicnih centrov, centrov za pomoč potrošnikov ipd. Ti igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju in spodbujanju vedenja.

 

PRILAGAJANJE SPREMENJENIM POTREBAM IN PRIČAKOVANJEM

Da bi blagovne znamke ostale blizu svojim potrošnikom je izredno pomembno, da dobro poznajo in razumejo, kako se spreminjajo potrebe potrošnikov in se na te spremembe primerno odzivajo. To blagovnim znamkam pomaga prilagajati se na vse spremembe, ki bodo postale naša stalnica tudi po krizi. Glede na to, da je spremenjeno okolje lahko za podjetja velik izziv pa je pomembno tudi, da primerno vlagajo svoje vire tja kamor je bolj pomembno.

 

PREDVIDEVANJE SMERI SPREMEMB

Izkušnje so pokazale, da lahko spremembe na trgu in  v našem okolju, ki se odrazijo v trenutnem spreminjanju vedenja, dolgoročno vplivajo na spremembo vedenja in odnosa do blagovnih znamk.

Fleksibilnost in prilagodljivost blagovnih znamk v nemirnih časih je lastnost, ki jo potrošniki cenijo in lahko odrazi v pozitivnih posledicah v njihovi emotivni navezanosti in dolgoročni lojalnosti. Na drugi strani pa prav tako omogoča blagovnim znamkam, da predvidevajo, kaj se zna v prihodnosti zgoditi. Znamke, ki se s temi spremembami znajo soočati v tem trenutku, bodo zagotovo lažje preživele v prihodnosti.

Nekatera podjetja so kot odgovor na spremembe uveljavila drastične ukrepe, ki so rezultirali tudi v zmanjševanju ponudbe ali zmanjševanju števila zaposlenih. Vendar se poraja vprašanje: Ali bodo v prihodnosti pripravljene na spremenjeno potrošnikovo vedenje in izkušnjo?

V tem trenutku žal nihče ne ve, kaj bo prinesla prihodnost.

Sedaj zagotovo ni trenutek, da se vsi zapremo pred nevihto ali porinemo glavo v pesek, kljub temu, da nam občutki včasih govorijo nasprotno. Le malo je lahko zmagovalcev v takšnih krizah. Bodite vi med njimi!

Članek je povzet po angelškem članku "Staying close to your customers", ki ga lahko najdete v priponki.

 

Avtor/-ji
  • Kaja Andolšek Jesenovec Client Manager

Poglej več o Potrošniške dobrine

Mediji in komunikacija blagovnih znamk