Mobilna tehnologija

V zadnjih nekaj letih je po svetu mogoče opaziti porast uporabe mobilnih telefonov. Ne povečuje pa se le število uporabnikov temveč tudi interakcija potrošnikov s svojim mobilnim telefonom. Uporabniki mobilne telefone uporabljajo za različne vsakodnevne aktivnosti kot so: gledanje videoposnetkov, nakupovanje ali za dostopanje do spleta. Mobilno dostopanje do spleta je na različnih razvitih in razvijajočih se trgih že prehitelo običajno, fiksno dostopanje do spleta. Potrošnikova interakcija z blagovnimi znamkami je zato bolj kot kadarkoli razdrobljena in večplastna. Potrošniki so v svojem dnevu postali vse bolj zasedeni in opravljajo več rutinskih nalog hkrati. Posledično je veliko načrtovanih oglasnih kampanj spregledanih, njihov priklic pa se zmanjšuje hitreje, kot je bilo pričakovati.

Za kaj gre?

Mobilna tehnologija nam prinaša priložnosti, da spoznamo vrednost in pomen nenehnih interakcij, pri čemer točke dotika predstavljajo potencialno priložnost pri razumevanju potrošnikovih motivacij, potreb in želja.

Prednosti, ki jih prinaša mobilna tehnologija (čas, lokacija, kontekst ..), so ključnega pomena za boljše razumevanje potrošnikov:

 • Stalna interakcija z anketirancem dovoljuje hitre preobrate in utrjevanje odnosov
 • Bolj spontan odziv v realnem času zahvaljujoč povezavi kjerkoli in kadarkoli
 • Bogatejša vsebina zahvaljujoč potrošnikovem deljenju izkušenj preko slik in videoposnetkov
 • Spremljanje lokacije in pasivno sledenje uporabi pametnih telefonov in/ali vedenjske vzorce v daljšem časovnem obdobju
 • Možnost dostopa do popularnih skupin, kot npr. milenijci  (vsi, ki so stari med 18 in 24 let)

Ipsos poleg razvoja preprostih SMS anket in spletnih ter mobilnih raziskav, ponuja vrsto mobilnih platform, ki pomagajo izboljšati raziskovanje preko mobilnih naprav.

Ipsos-ove ključne prednosti so:

 • Prilagoditev raziskav vsem vrstam naprav, ki anketirancem omogoča odgovarjanje na spletni vprašalnik s katerokoli napravo – mobilnim telefonom ali namiznim računalnikom
 • Hitre rešitve z uporabo »over night« pristopov  (testiranje konceptov in idej …)
 • Etnografija in dnevniki
 • Uspešnost sponzorskih kampanj
 • Potrošnja medijev s pasivnim merjenjem in mobilnimi dnevniki
 • Pasivno in lokacijsko merjenje potrošnikov, nakupne poti in gibanje prebivalstva
 • Testiranje izdelkov z mobilnimi dnevniki
 • Potrošniška izkušnja (potovanje, nakupovanje in podobno)
 • Povratne informacije zaposlenih
 • Kvalitativno raziskovanje s pomočjo Ipsos aplikacij Applife ali QualSpace

Kako deluje?

 • Ipsos-ov vmesnik in predloga vprašalnika za mobilno anketiranje v brskalniku, omogoča prijaznejši prikaz anket na mobilnih napravah, anketirancem pa omogoča optimalno doživetje pri izpolnjevanju anket, na napravah katerim so bolj naklonjeni - namizni računalnik ali mobilne naprave.
 • Ipsos-ova mobilna aplikacija je popolna platforma za pridobivanje potrebnih informacij v trenutku ali za preučevanje potrošniških stališč v daljšem časovnem obdobju. Aplikacija omogoča širok nabor možnosti za oblikovanje preprostih ali bolj zapletenih zaprtih in odprtih vprašanj. Prav tako lahko z aplikacijo izkoristimo vse tehnologije, ki so vgrajene v mobilno napravo, kot so npr. lokacija in multimedijske vsebine (slike, video in avdio posnetki). Uporaba aplikacije je mogoča tako preko spleta, kot tudi brez tega.
 • Ipsos AppLife: je popolna kvalitativna raziskava izvedena v trenutku dogajanja - "in the moment", z možnostjo organizacije diskusij preko spletnih tehnologij in zajemom širšega lokacijskega območja. Zahvaljujoč lokaciji, slikam in videoposnetkom nudi več vsebine.
 • SMS: pristop se uporablja na območjih z nizko penetracijo pametnih telefonov, vendar z visoko penetracijo drugih mobilnih telefonov. Zlasti v primerih, ko imamo v anketi malo vprašanj in ni potrebe po ponovnem stiku.
 • Pri vseh raziskavah opravljenih z Ipsos Mobile App tehnologijo je mogoče uporabljati spletno aplikacijo za prikaz poročil, ki uporabniku ponuja prijazno platformo in natančen pregled rezultatov kjerkoli in kadarkoli.

Ipsos Mobile App

Lokacijske raziskave

Ljudje imajo običajno svoj mobilni telefon vedno pri sebi, to pa nam ponuja odlično rešitev za postavljanje vprašanj na njihovi poti. Anketirancu lahko ob prihodu ali odhodu iz določene lokacije, s pomočjo naše aplikacije in natančnega določanja njegove lokacije, posredujemo anketo. Lokacijsko sledenje nam brez dodatnega spraševanja omogoča razumeti, kako se ljudje gibajo na svoji poti.

Dobri scenariji za lokacijske raziskave vključujejo: gibanje prebivalstva, potovalne izkušnje, zadovoljstvo potrošnikov in nakupne  izkušnje.

Lokacijske raziskave potrošnikov omogočajo prikazovanje anket ob pravem času, npr. takoj ko potrošnik zapusti trgovino. Takšen pristop pa omogoča anketiranje vseh potrošnikov, kot tudi potencialnih potrošnikov, torej vseh ki so obiskali določeno prodajalno, vendar se niso odločili za nakup, kot tudi tiskih ki so opravili nakup (kupili določeno blagovno znamko).

Študije primerov

1. UPORABA MOBILNIH TELEFONOV V OKVIRU RAZISKAV, KI SE IZVAJAJO NA DOMU POTROŠNIKOV – testiranje izdelkov v trenutku, s pomočjo mobilnega dnevnika

Lastniki XY blagovne znamke kozmetike so pred lansiranjem novega izdelka (obrazna maska) na kitajski trg le tega želeli testirati in primerjati z največjim konkurentom. Poleg standardnega testiranja izdelka (osebna anketa po uporabi izdelka) je raziskava vključevala tudi mobilni dnevnik za pridobitev  takojšnjih spontanih reakcij in zaznavanje v času uporabe. Tradicionalna metoda je pokazala, da se izdelek lahko lansira na trg, saj je bil izdelek podoben ali celo boljši od konkurenčnega. Vendar, ker je metoda mobilnega dnevnika omogočila podrobnejše razumevanje prednosti in slabosti izdelka, so lastniki pred lansiranjem izboljšali izdelka in njegova navodila (kar se zagotovo ne bi zgodilo, če bi upoštevali le tradicionalno metodo).

2. LOKACIJSKA RAZISKAVA – Zajem izkušenj v trgovini s pomočjo GEO lokacije

Lastniki blagovne znamke XY so želeli bolje razumeti mobilno vedenje med nakupovanjem. Cilj raziskave je bil boljše razumevanje potrošniške uporabe pametnega telefona na prodajnem mestu, med ali takoj po nakupni izkušnji. S kombinacijo mobilne ankete in določanjem GEO lokacije, ter uporabo ankete za razumevanje konteksta, smo pridobili informacije o dejanskem vedenju potrošnikov. Po rekrutaciji in dve uri po vstopu v nakupovalni center so vsi potrošniki prejeli poziv k sodelovanju v raziskavi. S tem smo dobili nov in podrobnejši vpogled glede odnosa med digitalno in tradicionalno (»offline«) nakupovalno izkušnjo. Vsa spoznanja so nam pokazala, da je zaradi uporabe pametnih telefonov spletna strategija bistvena tudi za trgovce in proizvajalce potrošniških izdelkov, katerih prodaja temelji zgolj na tradicionalnem (»offline«) načinu.

3. RAZISKOVANJE KOMUNIKACIJ BLAGOVNE ZNAMKE – Razumevanje izkušenj z blagovno znamko v trenutku

Lastniki blagovne znamke so želeli izmeriti učinek velikega dogodka, ki je potekal med Formulo 1, v kombinaciji s stališči in vedenjem do blagovne znamke. Obiskovalci dogodka so preko mobilne ankete ocenili njihov odnos do blagovne znamke. Anketa v aplikaciji »Brand Moments« je zajela vse spontane reakcije v trenutku, skupaj z različnimi elementi dogodka, vključno s komunikacijo blagovne znamke. Bilo je mogoče opaziti spremembe v KPI-ih in odnosu do blagovne znamke. Spremembe so razkrile pomembna spoznanja odnosnih in vedenjskih KPI-jev, ki jih je bilo potrebno izboljšati. Oblikovana je bila metodologija za določanje tega, kako blizu se potrošniki čutijo posamezni znamki, vključno z željo po blagovni znamki, govoricami (word-of-mouth) in percepcijami, ki jih lahko spremljamo in izboljšujemo.