Etnografija

Etnografija spada med kvalitativne raziskovalne pristope, za katero je značilno daljše preživljanje časa z ljudmi. Pri tem pristopu se vključimo v svet ljudi, z namenom opazovanja in razumevanja njihovega obnašanja in razmišljanja.

Za kaj gre?

Etnografija vam pripomore k razumevanju kulturnih navad in potreb potrošnikov. Omogoča nam priti v osrčje dejavnikov, ki so najbolj pomembni vašemu potrošniku. S tem pristopom ugotavljamo kdo so vaši potrošniki, kako živijo in kaj spodbuja njihovo vedenje. Z našo vključitvijo v njihovo življenje in snemanjem njihovih navad, lahko ustvarimo globlje, bogatejše in zanimivejše ugotovitve, v primerjavi s tradicionalnimi raziskovalnimi pristopi. S pomočjo etnografije pa lahko ločujemo tudi med “realnim” in “perceptivnim” jazom.

Kako deluje?

Etnografsko delo izvajajo izkušeni raziskovalci, kar nudi poglobljen vpogled v globje razumevanje posameznikove resničnosti z dodatkom video posnetkov. Interakcije z ljudmi se izvajajo »on site«: na domu, v trgovini, v pisarni, na ulici, na avtobusu…, torej v naravnem okolju potrošnika (opazovanje znotraj konteksta). Za razumevanje gonilnih sil vedenja, naše ekipe uporabljajo gospodarske, kulturne in vedenjske pristope, ki omogočajo ukrepanje pri spodbujanju želenega vedenja.

Ipsos UU uporablja načela etnografskih raziskav za raziskovanje dogajanja v domačem okolju. Pri izvajanju etnografije je raziskovalcu v pomoč aplikacija (ki ni namenjena udeležencem!), s pomočjo katere lahko pridobimo vse etnografske podatke na terenu. Zbiranje podatkov, ki vključuje vizualno gradivo, omogoča poglobljen vpogled v artikulirano vedenje udeležencev in v njihov kulturni kontekst.

Zakaj je naša rešitev edinstvena?

Orodje je oblikovano s strani centra Ipsos ECE (Ethnography Centre Of Excellence), ki ga sestavlja skupina etnografov, antropologov, tržnih raziskovalcev in video ustvarjalcev. Skupina prihaja iz Velike Britanije in ZDA, svoje delo pa izvaja v javnih in zasebnih sektorjih na kar 24-ih trgih. V zadnjih petih letih je Ipsos ECE s strani MRS (Market Research Society) prejel nagrade za ‘Best Session, ‘Best Newcomer’ in ‘Best Overall Contribution’.

Etnografijo v domačem okolju izvajajo posebej usposobljeni kvalitativni raziskovalci, ki uporabljajo načela antropologije, s pomočjo katerih pomagajo naročnikom razumeti potrošnikovo vedenje.