AppLife

AppLife je aplikacija koju je razvio Ipsos, i koristi mobilni telefon za kvalitativna istraživanja.

Zašto?

Mobilni telefon je posebno precizan u 2 tipa istraživanja konteksta:

Eksplorativnim:

 • angažovanje potrošača gde god da su
 • korišćenje mobilnih telefona potrošača za prikupljanje mnoštva podataka, kombinujući tekstualne informacije, emocije, lokaciju i slike
 • može da se kombinuje sa detaljnim onlajn dnevnicima ili upitnicima, radi dubljeg uvida u ponašanja i stavove

Događaji uživo:

 • dizajn u potpunosti koristi mobilni telefon kao uređaj za istraživanje u realnom vremenu.
 • kontekstualna pitanja usmerena na razumevanje iskustva.

Kako?

Ova Ipsos aplikacija omogućava:

 • otvorena pitanja
 • odgovore učesnika u vidu teksta/ slika i/ili video snimaka
 • moderator može da preispituje odgovore učesnika
 • učesnici mogu da naprave svoj profil
 • učesnici mogu da komuniciraju i međusobno, i sa moderatorom
 • svi zainteresovani sa strane klijenta mogu da prate sve aktivnosti u realnom vremenu

Zašto je naše rešenje jedinstveno?

Applife je u potpunosti dizajniran za kvalitativna istraživanja: omogućava korišćenje teksta, slika, video snimaka, GPS pozicioniranje.