Ipsos procena 30.03.2017 na osnovu kombinovanog uzorka

Merenje je obavljeno na uzorku punoletnih gradjana prisutnih u Srbiji i ne obuhvata merenje raspoloženja na Kosovu i na mestima glasanja u inostranstvu

Uzorak: 2926
Vreme realizacije: 27-30.03.
Opredeljenih: 72%
Uzorački okvir: 5.3 miliona birača sa pravom glasa prisutnih u Srbiji
Tip uzorka: kombinovani slučajan uzorak
Procenjena izlanost: 58.3% u odnosu na upisane birače, odnosno od 56.2% do 60.4%

Napomene:

  • Na osnovu raspoleženja u poslednjem talasu meranja, mala je verovatnoća da bude drugog kruga. Da su izbori održani u četvrtak 30. marta, kandidat Aleksandar Vučić bi imao 54.3% glasova, pri ćemu bi se sa istom verovatnoćom mogao očekivati svaki rezultat izmedju 51.8% i 56.9%. 
  • Drugom mestu su najbliži Saša Janković sa 12.8%  i trećem  Luka Maksimović sa 9.5%.  Iako je razlika na prvi pogled uverljiva, statistički intervali mogućih izbornih rezultata na osnovu uzorka su blizu iako se ne preklapaju.  
  • Vuk Jeremić sa 6.8% je četvrti,  ali se preklapaju statistički intervali ocena rejtinga sa petim Vojslavom Šešeljom, tako da je moguća promena redosleda sa vrlo velikom vervatnoćom. Radulović i Čanak su na  sedmom i osmom mestu sa mogućnošću da izmene redeslod. Ostali kandidati su na procentima koji se teže hvataju uzorkom. 
  • Tokom merenja koje je kontinuirano obavaljano u poslednjih mesec dana, dolazailo je do čestih promena redosleda kandidata sličnih ocena, a najveće poteškoće je zadavao rejting Luke Maksimovića. Redosled između Luke Maksimovića i Saše Jankovića se menjao 6 puta u proteklih 14 dana, dok su se Vojislav Šešelj i Vuk Jeremić na četvrtom mestu smenjivali 4 puta.
  • Što se tiče motivacije birača, Aleksandar Vučić ima ubedljivo najbolju situaciju u odnosu na ostale kandidate, pa bi mu scenario sa manjom izlaznošću omogućio bolji rezultat.