Path to Purchase

Shvatite dinamiku puteva potrošača, kako biste optimizovali strategiju ključnih tački brenda: koji medij je pogodan za koju funkciju i kada.

Zašto?

Otkrivamo put potrošača do odluke, sa posebnim osvrtom na emocije, ponašanje i okidače tokom ovog procesa.

Kako?

Tokom opsežnih dvosatnih intervjua, pratimo individualno iskustvo svakog potrošača na putu do donošenja odluke.

Sve faze se detaljno ispituju tokom intervjua: funkcija? uticaji? mogući problemi? učinak brenda? mogućnosti brenda?

Pravimo detaljnu mapu puteva do donošenja odluke za svaki intervju.

Ove individualne mape se zatim analiziraju i uklapaju  u mapu puta ka donošenju odluke, koja ilustruje glavne nalaze ovog istraživanja i koju je lako deliti sa drugima.

Zašto je naše rešenje jedinstveno?

Naš pristup dovodi do većeg angažovanja učesnika, i, posledično, bogatijih i detaljnijih uvida.