Testiranje iskustva korišćenja

Glavna cilj je provera veb sajtova ili mobilnih aplikacija analiziranjem prednosti i mana samog sadržaja, navigacije i izgleda. Moguće je analizirati bilo koju vrstu konteksta (e-trgovina, mediji, firme).

Zašto?

Kombinacija sekvenci opservacija i intervjua omogućava:

  • proveru realnog ponašanja pri korišćenju veb sajtova ili aplikacija: spontana navigacija, potencijalna usporenja ili greške
  • razumevanje razloga ovih pojava
  • procenu prednosti i mana

Dolaženje do  praktičnih preporuka u vezi sa sadržajem, izgledom i navigacijom.

Kako?

Ovaj metod kombinuje faze intervjua sa direktnim opservacijama poseta veb sajtu:

  • opservacija poseta sajtu nam pruža objektivan uvid u stvarnu upotrebu sajta, korišćene putanje, proces informisanja i moguće probleme za razumevanjem
  • u fazi intervjua je moguće prikupiti spontane komentare, dubinsku analizu motiva i očekivanjima posetilaca izražena na praktičan način

Zašto je naše rešenje jedinstveno?

Mi koristimo specifične tehnologije da bismo pratili ponašanje potrošača na internetu i „UX“ analitički okvir da bismo sagledali sve komponente korisničkog iskustva.