Vakcinacija

Tokom aprila i maja meseca, Ipsos je zajedno sa kolegama sa Odeljanja za psihologiju Filozofskog fakulteta sproveo studiju o stavovima građana Srbije prema vakcinaciji protiv bolesti COVID-19, i napravio niz zaključaka i preporuka za donosioce odluka koji bi mogli doprineti povećanju obima vakcinacije u Srbiji.

Brošuru možete slobodno koristiti i deliti uz navođenje autora.