Radionice

Aktivacione radionice su interaktivne i pomažu vam da pretvorite uvide u akcije i povežete ih sa poslovnim ishodima.

Zašto?

Na ovim radionicama se naše preporuke aktiviraju u vašoj organizaciji i inkorporiraju u vaš biznis.

Aktivacione radionice je moguće koristiti u raznim situacijama: za dobijanje uvida pri uvođenju  inovacija, za stvaranje novih ideja, oživljavanje segmentacije ili razvijanje ključnih elemenata brendova.

Kako?

Naše radionice se odvijaju u saradnji sa timovima klijenta i optimalno uključuju sve interesne grupe. Kroz iskustveni pristup, koristimo prednost kolektivnih saznanja vaših timova da bismo došli do jasnih biznis akcija..

Zašto je naše rešenje jedinstveno?

  • Jasni protokoli prilagođeni tako da se uklapaju u posebna Ipsos istraživanja, npr. Censydiam ‘Segments to Life’ i ‘Brand Activation’; Insight Accelerator za inovacije
  • Vođene uvidima – moderirane od strane eksperata koji dobro poznaju kontekst potrošača i ključne nalaze istraživanja.
  • Dobro strukturirane, organizovane i profesionalno vođene od strane obučenih istraživača.

Iz ugla Insight menadžera unutar globalne FMCG kompanije:
“Najiskrenije kažem da nikada nisam bio na boljoj radionici. Odlična inspirativna prezentacija – najbolje moderiranje radionice.  Izuzetna vizuelna podrška i stimulativni materijali. Što je najvažnije – u fokusu su aktiviranje uvida i dobijenih podataka, zbog čega smo mogli da odradimo tri odlična pozicioniranja za samo jedan dan. “
“Moj direktor marketinga je rekao ‘Za 15 godina mog iskustva u marketingu, uvek sam se užasavao dugačkih prezentacija o stavovima i potrebama, ali ova je bila daleko najbolja na kojoj sam bio, apsolutno sam uživao i stekao bitna saznanja.”