Zaštita podataka

Ipsos se obavezuje da lične podatke svojih članova neće prosleđivati trećim osobama, ili prodavati njihove podatke o adresama.  Svi, a posebno lični podaci, koje Ipsos dobije od svojih članova, koriste isključivo radi ostvarenja predmetne poslovne svrhe i dostupni su samo zaposlenima u Ipsosu.

Ipsos koristi podatke svojih članova kako bi među ostalim članovima izabrali one koji dolaze u obzir za učestvovanje u istrazivanjima i kako bi ih pozvao putem elektronske pošte za učestvovanje u istim, ili kako bi ih obavestio o postojećem stanju.
Sve informacije koje je član dao prilikom registracije ili ažuriranjem svog profila, strogo se poverljivo i anonimno obrađuju. To znači da se uzimaju u obzir jedino rezultati određenog istrazivanja, a ne odaju se podaci pojedinig člana.
Ukoliko Ipsos sprovodi istraživanja po nalogu trećih lica, ta lica uvek dobijaju anonimne rezultate.
U slučaju prekida članstva, Ipsos će neopozivo izbrisati sve podatke tog člana u roku od 60 dana.
U skladu sa pravima o zaštiti podataka Ipsos garantuje da:

  • Članovima neće pokušati da proda nešto ili dati nekome njihove podatke koji omogućavaju njihovu identifikaciju, osim uz izričit pristanak članova.
  • Lični odgovori članova u istraživanjima ostaju anonimni, i biće korišćeni zbirno u svrhu statističke obrade.
  • Odbijanje odgovora na postavljeno pitanje u istrazivanju neće imati posledice po članstvo
  • U svako momentu, član moze zatražiti isključenje iz Ipsos Online panela, čime se njegovi i podaci njegovog domaćinstva brišu iz baze.