[Blogg] Hållbarhet – det nya normala

Innan 2020 drar igång på allvar tänker vi i Ipsos kvalitativa team tillbaka på de tusentals respondenter som vi mött under 2019. Konsumenter, medlemmar och medborgare som vi shoppat med, mött i onlineundersökningar eller samtalat med i fokusgrupper och som oavsett ämne för studien ofta kommit in på 2019 års hetaste fråga – hållbarhet.  

Författare

  • Eva Danielsson Service Line Leader, Qualitative Research
Get in touch

Slående för oss som under många år berört ämnet i vår kvalitativa research är den acceptans för och förväntan på hållbara produkter och lösningar som våra undersökningsdeltagare visat – en tydlig skillnad mot tidigare år då ointresse och ifrågasättande varit mer framträdande. Hållbarhet har helt enkelt blivit en fråga som alla behöver förhålla sig till.

Om det råder hyfsad enighet om att vår miljö och framtid kräver ett annat sätt att agera och konsumera skiljer sig bilderna av hur företag och organisationer förväntas lösa utmaningarna, likaså hur intresserad man som kund är att i alla lägen ta del av företagens hållbarhetsarbete. Vi köper primärt en vara eller tjänst för att den fyller ett behov, inte för att den står för hållbarhet. Det finns dock några gemensamma drag som konsumenter 2019 lyft fram för att en aktör ska uppfattas som trovärdig i sitt hållbarhetsarbete:

  • Medvetenhet och transparens om den egna verksamhetens miljöpåverkan i ett brett perspektiv, dvs både i och utanför Sverige.
  • Konkret redovisade åtgärder, både de som har och de som ska genomföras. Värt att notera är att det finns en konsumentinsikt om att hållbarhetsarbete är en process och att de bästa lösningarna kanske inte existerar idag – så att jobba med och redovisa stegvis utveckling ses som bättre än att inte göra något alls (så länge man inte slår sig för bröstet för mer symboliska insatser). 
  • Inspiration och stöd till hållbarhetsarbete utanför den egna verksamheten – hos de egna användarna men också andra samhällsaktörer. Effektivt hållbarhetsarbete uppfattas kräva samarbete inom och mellan olika sektorer. 

Diskussionen om hållbarhet fortsätter och vi på Ipsos ser fram emot de fördjupade insikter vi tillsammans med våra uppdragsgivare kommer att få i mötet med konsumenter 2020. 

Författare

  • Eva Danielsson Service Line Leader, Qualitative Research

Samhälle