[Blogg] Respondentengagemang via ett onlinecommunity

73 % av inköpare av marknadsundersökningar uppgav 2019 att de använt ett onlinecommunity som undersökningsmetod*. Varför då? Jo, det handlar om engagemang!

Författare

  • Martin Hedbom Head of Digital Innovation, Qualitative Research
Get in touch

I den årliga undersökningen ”Svenskarna och Internet” sa runt 80 procent av den svenska befolkningen 2019 att de använder sociala medier**.  Diskussioner och inlägg i sociala medier är idag en naturlig del av vår tillvaro och påverkar i stor utsträckning hur vi delar och tar till oss av information. Sociala medier skalar och sprider en tanke snabbare än någon teknik i mänsklighetens historia, och kan därmed också ha en stor inverkan på varumärkesuppfattning och köpbeslut.

På Ipsos har vi länge arbetat med digitala onlinecommunities för att spegla denna dynamik. Vi använder onlinemiljöer för att återskapa det sociala samspelet online och för att förstå hur människor reagerar inom ramarna för det.

Hur gör vi då? Vi rekryterar in medlemmar från källor så som våra kunders CRM-databaser, våra egna paneler eller traditionella offlinemetoder. Varje projekt anpassas utifrån urvalspecifikationer och storlek. Vi förenar sedan communitymedlemmar i vår plattform med helt integrerade kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder.

Grunden för ett lyckat community handlar om engagemang, detta engagemang bör utformas utifrån kärnan i användandet av sociala medier. Ett community blir då något mer än en statisk plattform. Istället får vi levande diskussioner som skapar en fantastisk utgångspunkt för att utvärdera varumärken, produkter, tjänster, etc.

Rent konkret innebär det att ett community INTE bara är en serie med undersökningsprojekt via onlineforum eller via enkäter… Det är INTE transaktionsbaserat och medlemmarna deltar INTE bara för att de får en viss ersättning… Ett framgångsrikt community är som ett socialt nätverk som vi kan kontrollera, moderera och styra. Det är en plats där en dedikerad grupp människor diskuterar och dit de återvänder för att de vill. För att de är ENGAGERADE.

Att skapa detta engagemang är som sagt grunden för ett lyckat community och anledningen till att vi på Ipsos under snart tio år sett hur denna metod växt sig större och större. Ett community hjälper dig skapa insikter och driva innovation tillsammans med communitymedlemmar som alltid är tillgängliga, engagerade och laddade på att ge input till dig och ditt varumärke.


[*] https://www.greenbook.org/PDFs/GRIT_IP_ExecutiveSummary_2019.pdf
[**] https://svenskarnaochinternet.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2019/

Författare

  • Martin Hedbom Head of Digital Innovation, Qualitative Research

Nya metoder