[Blogg] Väljarbarometrar – så mycket mer än en fråga om (fiktiva) valresultat

Få andra undersökningar väcker större uppmärksamhet bland medierna och medborgarna än väljarbarometrar. Vem har vunnit stöd, vem har förlorat? Vilket parti skulle bli störst idag? Vilket eller vilka partier hamnar under spärren och skulle riskera att förlora sina mandat om det vore val idag?

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

De siffror som kommer från väljarbarometrarna ger underlag för många, och ibland vilda, spekulationer om vad som ligger bakom enskilda partiers upp- och nedgångar i mätningarna. 
De dagsaktuella noteringarna för partierna är viktiga för debatten och synen på partierna. Men att ge en dagsaktuell bild av partiernas ställning i väljarkåren är långt ifrån väljarbarometrarnas viktigaste roll i demokratin. Ej heller att på några tiondelar när ge besked om vilket valresultat olika partier kan tänkas få i ett val som, när de flesta väljarbarometrar under en mandatperiod genomförs, oftast ligger långt fram i tiden.

Väljarbarometrars betydelse är inte främst att fungera som prognosinstrument, utan långt viktigare är deras roll som signalinstrument och som korrektiv för den allmänna debatten.

Väljarbarometrarnas signalfunktion, vid sidan om dagsaktuellt stöd, handlar om att:

  • Ge de partier som sitter vid makten ett kvitto på om man överlag gör ett bra eller dåligt jobb – ökar eller minskar stödet i takt med att regerandet fortskrider, åt vilket håll blåser opinionsvindarna?
  • Ge partierna i opposition en tidig signal om ett regeringsskifte är troligt eller inte vid kommande val, så att man i tid kan förbereda sig på att ta över makten och styrandet av riket 
  • Ge partierna ett ”kvitto” på hur politiska beslut och förslag tas emot av väljarkåren 
  • Se hur opinionsstödet utvecklas i olika väljargrupper över tiden – vilka grupper känner sig gynnade eller missgynnade av den förda politiken – tror man oppositionens politik gynnar en bättre eller sämre?

Väljarbarometrarnas värde som signalinstrument är viktigt. Men den kanske viktigaste funktion är ofta förbisedd i diskussionen kring mätningarnas resultat. 
De resultat som publiceras utgör riktmärken, eller om man så vill, korrektiv för vad man kan påstå – med trovärdighet – om opinionsutvecklingen och vilken ställning enskilda partier har vid olika tidpunkter.

Väljarbarometrar är, rätt utförda och rätt tolkade, ett vaccin och en viktig renhållningsarbetare mot vidlyftiga spekulationer och fake news i medierna och den allmänna debatten.
 Ipsos genomför regelbundet Väljarbarometrar för Dagens Nyheter. Mätserien går tillbaka till 1979. Du kan ta del av den senaste mätningen här

För mer uppdateringar och publiceringar följ Ipsos på LinkedIn

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle