Dagens parti: Sverigedemokraterna 7 juli 2019

Opinionsutveckling, väljarrörelsen, väljarna, partiets kännetecken, sakfrågeägarskap, partiledarförtroende och sociala medier redovisas i denna rapport.

Sammanfattning

 

  • Växer från val till val - gör sitt bästa val någonsin både i valet till Riksdagen och i valet till Europaparlamentet
  • Opinionsstödet varierat sedan valet, just nu ca 1,5 procentenheter över valresultatet från i höstas
  • Gör nettovinster från M, S, L och soffan, nettoförluster till Kd, Mp, V och C
  • Stora skillnader i stöd mellan olika väljargrupper
  • Sverigedemokraternas väljare har en betydligt mer pessimistisk syn på utvecklingen i Sverige än andra partiers väljare. Invandringen är den fråga som flest Sverigedemokratiska väljare anser är viktigast.
  • Knappt hälften av Sverigedemokraternas väljare beskriver sig själva som nationalister, var tredje som konservativ. Drygt sex av tio placerar sig till höger på vänster-högerskalan. En av tjugofem som vänster. Åtta av tio har TAN-värderingar, en av femtio GALvärderingar.
  • De karaktärsdrag som flest väljare använder för att beskriva partiet är (att man) ”Vill ha stora samhällsförändringar” följt av ”Man vet vad partiet vill” och ”Bakåtsträvande”. Sakfrågemässigt är partiets starkaste områden invandringspolitiken och frågor som rör lag och ordning.

 

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle