Data Dive: Människors åsikter kring klimatförändringar och behövda åtgärder

I fem olika informationsgrafiker bryter vi ner vad Ipsos globala undersökning avslöjar om medborgarnas syn på klimatkrisen, vem som är ansvarig och vilka åtgärder som börs vidtas nu.

Planet melting

Det känns som att världen brinner (både bokstavligt och bildligt) nuförtiden.

Värmeböljor har drabbat människor runt om i världen detta år, från Indien och Pakistan i våras till Storbritannien, Frankrike och många fler denna sommar. Det har förekommit skogsbränder och dödsfall kopplade till de rekordhöga temperaturerna.

Vid sidan av dessa till synes obönhörliga väderhändelser kämpar världen fortfarande mot covid-19-pandemin och den stigande inflationen. Uppmärksamheten är delad.

Men i slutet av juli vände FN:s generalsekreterare tillbaka rampljuset på vad han kallade en "klimatnödsituation" och varnade att "hälften av mänskligheten är i farozonen att utsättas för översvämningar, torka, extrema stormar och skogsbränder."

Här är vad Ipsos undersökning Global Advisor har avslöjat om människors attityder relaterade till klimatförändringar i år hittills.

 

1. Sprider oro. Lite mer än 2 av 3 (68 %) personer i genomsnitt i 31 länder sa att de var oroliga över effekterna av klimatförändringar som redan sågs i deras land i en onlineundersökning som genomfördes i våras.

 

2. Ökar viljan att agera. En undersökning från Ipsos tillsammans med World Economic Forum visade att människor vill att deras land ska vidta åtgärder. I genomsnitt anser den stora majoriteten (84 %) av de tillfrågade att det är väldigt, eller något, viktigt för dem att deras land går ifrån fossila bränslen till mer klimatvänliga och hållbara energikällor under de kommande fem åren.

 

 

3. Tuggar på förändring. Ungefär 2 av 5 personer sa att de sannolikt kommer att äta mindre kött, eller ersätta köttet i vissa måltider med alternativ som bönor, i ett försök att begränsa sitt eget bidrag till klimatförändringarna 2022.

alternative food to meat to fight against climate change

 

4. Vi sitter alla i samma båt. Majoriteten av de tillfrågade i de 31 länderna tenderade i genomsnitt att hålla med om att företag, regeringar och individer alla kommer att svika mänskligheten om de inte agerar nu för att bekämpa klimatförändringarna.

People's perceptions to climate change

 

5. Inflationen är hög. Trots rubrik-gripande värmeböljor och skogsbränder i år, får ekonomiska frågor mer uppmärksamhet. Samtidigt som klimatförändringarna och hoten mot miljön är oroande, har inflationen setts som den största oro över hela världen fyra månader i rad.

Samhälle