DN/Ipsos sakfrågeägarskap Juni 2018

DN/Ipsos har i juni undersökt sakfrågeägarskapen i politiken på ett flertal områden.

DN/Ipsos sakfrågeägarskap Juni 2018

DN/Ipsos återkommande undersökning om vilka partier väljarna tycker har bäst politik i de tyngsta valfrågorna visar att stödet för Sverigedemokraternas politik har ökat på samtliga nio områden som vi mäter. Tydligast ökar stödet för SD:s politik i flykting- och invandringsfrågorna. 27 procent svarar att SD har bäst politik när det handlar om flyktingar och invandring. Samtidigt sjunker förtroendet för både S och M. 13 procent anser att S har bäst politik och 10 procent litar mest moderaternas politik.

 

Också när det handlar om brottslighet/ lag och ordning ökar stödet för Sverigedemokraternas politik samtidigt som förtroendet för både S och M minskar.

 

På välfärdsområdet fortsätter socialdemokraterna att tappa i förtroende. 22 procent tycker att S har bäst politik när det handlar om sjukvården och 18 procent när det handlar om skolan. Inför valet 2014 låg förtroendet kring 30 procent gällande skolan och närmare 40 procent när det handlar om sjukvården. Stödet för S sjukvårdspolitik har på fyra år minskat med omkring 20 procentenheter.

 

 

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.

 

För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Sverigechef, Ipsos Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle