DN/Ipsos väljarbarometer 2 - 5 september 2018

DN/Ipsos sista mätning inför valet på söndag indikerar att det kommer bli ett jämnt val mellan blocken.

Stora förändringar i väljaropinionen sedan riksdagsvalet 2014

Valresultatet ser ut att förändra styrkeförhållandena mellan riksdagspartierna på flera avgörande sätt.

Både Socialdemokraterna och Moderaterna tappar stöd. De två partier som var de riktigt stora partierna i både 2010 och 2014 års val ser båda ut att tappa omkring 5 – 6 procentenheter var jämfört med 2014 års valresultat.

Det innebär att det samlade stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna minskar från drygt 54 procent i 2014 års val (och från 61 procent i 2010 års val) till någonstans kring 43 procent i årets val. Vi kan få se det lägsta samlade stödet för Socialdemokraterna och Moderaterna sedan före andra världskriget. 

Förändringen innebär att Sverige följer med i en europeisk trend där de stora, tidigare dominerande partierna, har svårt att försvara sin väljarandel och vi får istället en mer fragmentiserad riksdag med fler mellanstora partier, till exempel mer likt utfallet i Nederländerna.

Samtidigt som Moderaterna tappar stöd ser det samlade väljarstödet för de tre mindre allianspartierna ut att öka. I 2014 års val samlade Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna 16,1 procent av väljarna. Nu ser stödet ut att öka till ca 22 procent. 

Centerpartiet går mot en valframgång. Årets valresultat ser ut att bli det bästa på många år.

Kristdemokraterna har efter sommaren gjort en bra valrörelse och har förutsättningar att göra ett bättre valresultat än senast.

Liberalerna går mot ett valresultat ungefär i nivå med föregående val. Dock ser tendensen senaste veckan positiv ut och Liberalerna har en liten valframgång inom räckhåll.

Motsvarande förändring sker på den rödgröna sidan. Båda regeringspartierna tappar stöd medan Vänsterpartiet ser ut att göra det bästa valet sedan 2002.

Sverigedemokraterna går mot ännu ett framgångsval. Stödet har ökat kraftigt sedan förra valet och ser ut att landa omkring 17 procent vilket innebär att SD återigen är ett av de partier som ökar mest i opinionen.

Inför förra valet underskattades stödet för Sverigedemokraterna i de flesta mätningar och vi såg efter valet att bortfallet var särskilt högt i områden där stödet för SD var starkt. Det kan inte uteslutas att samma problematik finns även i år och det faktum att mätningarna ger olika besked om stödet för SD kan vara en indikation om att så är fallet.

Riksdagsspärren

Under mandatperioden har stödet för Kristdemokraterna oftast skattats till under fyra procent. Även Miljöpartiet har under perioder haft ett väljarstöd på eller under riksdagsspärren på fyra procent. Nu indikerar de sista mätningarna att alla åtta riksdagspartier har goda förutsättningar att klara fyraprocentsspärren. Viss varningsflagg bör hissas för miljöpartiets del eftersom marginalen till spärren är knapp.  

Jämnt mellan blocken

Styrkeförhållandena mellan alliansen och de rödgröna partierna har skiftat fram och tillbaka under mandatperioden. När valrörelsen drog igång på riktigt efter sommaren hade de rödgröna partierna ett övertag men det har successivt minskat i takt med att valdagen närmat sig. Nu är det jämnt mellan blocken och skillnaden är så liten så det inte med säkerhet går att säga om det ena blocket är större än det andra.

Många har fortfarande inte bestämt sig

Någonstans omkring var femte väljare bestämmer sig sista veckan. När vi avslutade intervjuarbetet igår hade fortfarande mellan 500 000 och 1 000 000 inte bestämt sig för hur de ska rösta. Vår väljarbarometer försöker skatta röstintention vid val idag under perioden söndag 2 september till onsdag 5 september.

Väljarbarometern är inte en prognos av valresultatet utan ger en bild av opinionsläget med en knapp vecka kvar till valdagen.

 

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.
För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Sverigechef, Ipsos Public Affairs

Samhälle