DN/Ipsos väljarbarometer april 2018

DN/Ipsos väljarbarometer med intervjuer 12 – 23 april bekräftar att opinionsläget på det stora hela präglas av stabilitet.

DN/Ipsos väljarbarometer april 2018

De två traditionella blocken, de rödgröna och alliansen, har båda stöd av omkring 40 procent av väljarna och stödet för Sverigedemokraterna är oförändrat omkring 17 procent. Sedan Ulf Kristersson tillträdde som ny partiledare för Moderaterna har endast mindre förändringar skett i opinionen.

 

Stödet för Socialdemokraterna har i flera månader i rad skattats till 28 procent. I april är skattningen något lägre, 26 procent, men förändringen är inte tillräckligt stor för att vi ska kunna dra några säkra slutsatser. Dock har flera mätningar i april visat samma svagt negativa tendens för Socialdemokraterna.

 

Stödet för Centerpartiet skattas till tolv procent vilket är det högsta stödet sedan september och Ulf Kristerssons tillträde som moderatledare. Väljarstödet för C har legat stabilt kring 10 procent sedan oktober och det är för tidigt att tala om något trendbrott. Dock vet vi från tidigare analyser att Centerpartiet är det parti som har störst potential och bäst förutsättningar att vinna över väljare från andra sidan blockgränsen.

Centerpartiets uppgång och Socialdemokraternas tapp innebär att det samlade stödet för alliansen (KD inräknade) i april är något större än det samlade stödet för de rödgröna partierna.

 

Spärrpartierna: Stödet för Miljöpartiet skattas i april till 4,3 procent och stödet för Kristdemokraterna skattas till 3,2 procent. Stödet för Liberalerna skattas till 5,1 procent.

 

Rapporten som helhet finns bifogad nedanför.
För mer info, kontakta:
David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com
Sverigechef, Ipsos Public Affairs

 

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle