Got30: En vodcast från Ipsos

Got30 är en vodcast som svarar på några av de frågor vi får från kunder om kundupplevelse och kanalprestanda.

Got30 är en serie av 30 sekunders videor från våra teams som fokuserar på kundupplevelse och kanalprestanda. De svarar på frågor som vi ofta hör från er, våra kunder, samt delar information om våra senaste tankar kring ledarskap. Vi har Ipsos-experter från hela världen som hjälper dig ta itu med dina viktigaste affärsfrågor. Oavsett om du är en Customer Experience-utövare, en ledare för CX-mätnings- och hanteringsprogram, har hand om Mystery Shopping och/eller ansvarar för högpresterande försäljnings- och servicekanaler, är dessa videor för dig.

Om du vill ha mer information om något som diskuteras i våra vodcasts, eller om du har en fråga som du vill ha svar på, tveka inte på att kontakta oss: [email protected]


Vår senaste Got30 tar upp en av de viktigaste frågorna för alla företag – var ska man fokusera. Med spridningen av tillgänglig data kan det vara svårt att fokusera genom bruset. Fiona Moss från Ipsos tar upp detta i sitt svar på frågan "Hur kan vi använda CX Analytics för att fokusera på det som betyder mest?".

Du hittar alla avsnitt i serien här