Håll kontakt med dina kunder i coronatider

När COVID-19 ändrar förutsättningarna världen över, är det viktigare än någonsin att skapa kontakt och kommunikation med sina kunder. Vad tänker de på? Vad känner de? Hur påverkas deras dagliga liv? I tider av reserestriktioner och begränsade personliga möten, hjälper Ipsos Online Communitys dig att förstå dina kunder på ett enkelt och effektivt sätt.

Författare

  • Martin Hedbom Head of Digital Innovation, Qualitative Research
Get in touch

Insikter dygnet runt från engagerade konsumenter

Ipsos communityplattform lämpar sig för communityn som sträcker sig över både kort och lång tid. Med hjälp av välbeprövade metoder för att skapa engagemang kan vi tillsammans med våra communitydeltagare kartlägga köpresor, genomföra koncept- och produkttest, utvärdera användarupplevelser, innovation och mycket mer. Genom en snabb process för att rekrytera deltagare och ett enkelt gränssnitt säkerställer vi att ni får kontakt med engagerade respondenter genom hela projektet – vare sig de kommer från ert egna urval eller Ipsos panel. Vi genomför communitys i såväl Sverige som på andra marknader världen över. 

Ipsos online communityUndersökningen sker i ett trygg och socialt sammanhang där deltagarna uppmuntras att dela med sig av sina tankar och idéer.


En trygg och välkomnande plats i coronatider

Våra communitymedlemmar delar aktivt med sig av sina tankar om hur deras tillvaro och beteenden ändras under coronakrisen. Många ser communityn som en plats för social samvaro i en tid där personlig möten med andra bör begränsas.

Ipsos Online Community

“Den här communityn är som en virtuell träff. Det är som att ta en paus från allt där vi är sociala, äter och chattar tillsammans… och alla är så stöttande! Jag tycker så mycket om mina community-kompisar!”


Plattform på 36 språk och fungerar även i mobilen

Ipsos Community plattform finns tillgänglig på svenska och ytterligare 35 språk och innehåller en mängd olika verktyg för kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Plattformen, utformad av och för undersökare på Ipsos, är designad för att uppmuntra engagemang och ge en fördjupad förståelse av konsumenterna.

Ipsos Online Community

Författare

  • Martin Hedbom Head of Digital Innovation, Qualitative Research

Nya metoder